ลีน่าจัง หลุดพ่อสงกรานต์เคลียร์เรื่องอั้ม ลั่นปากพาซวย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีฝี ปากแ ซ่ บ แร งแ ซ งทางโค้ง อย่าง ลีน่าจัง จนกระทั่ง ร า ย ก า ร คนดังนั่ง เ ค ลี ย ร์ ได้เชิญ ลีน่าจังมาพู ด คุ ย ถึง

เรื่องป า กพาซ ว ย เ กื อ บเข้าคุก แถมยังห ลุ ด พูดว่า พ่อของสงกรานต์ ย ก หูแ ก้ข่ า วให้แมท เรื่องอั้มด้วย ซึ่งทางด้านลีน่าจัง เผยว่า

ที่ตนชอบ เ ห น็ บ คนอื่น ไม่ได้บ้า แต่เป็นค า แ ร็ ก เ ต อ ร์ เพราะถ้าตนไม่ ด่ า คนดูน้อย แต่พอ ด่ าปุป คนดูขึ้นมาห ลั กล้ า นเลย ก็ย อ ม รั บว่าสร้างก ระ แ สเรียกเ ร ต ติ้ ง

แต่ไม่เคยทำ ร้ า ยใคร ถ้าตนด่าใคร คนนั้นจะดัง ปัง รวย ส่วนคนที่ไม่ ช อ บ ตนก็ไม่แ ค ร์ มันก็มีพวกโ ร ค จิ ตที่ชอบมาดูตน สร้างเ ฟ ซ บุ๊ คป ล อ ม มา ด่ า

บางที ป ล อ มเป็นหน้าของตนมา ด่ า เอง ส่วนเรื่องปากพาซ ว ย ลีน่าจังว่า เธอจะเข้าคุ ก ต อ นนี้แล้ว เสร็จ รา ย ก า รจะไปแ จ้ ง คว า ม เอาเธอเข้า คุ ก เรียกมา ด่ า

ให้เ กี ย ร ติหน่อย ที่มาเพราะเป็นคน ดั งมานั่งเ ค ลี ย ร์ ไม่ได้มาให้ ด่ า จบร า ย ก า รคนละฉ า ดไหม แล้วส่วนเรื่องอั้มนั้น พัชราภานั้น ร า ย ก า รตน

เป็น ร า ย ก า รเ ล่ าข่าว แล้ว เอ ศุภชัย เจอตนที่งานของติ๋ม ทีวีพูล เลยเข้ามากอด และบอกอย่า ร้ อ ง ไ ห้นะ คนดู 10 ล้านในเพจตน

ด้านเอยังบอกกับตนเลยว่า ฝากอั้มด้วย ไม่ แ ป ล ก ใ จ เลย ทำไม เอ ถึงร ว ยเป็นพันล้าน เพราะ ฉ ล า ด ป า ก ห ว า น และรู้ว่าตนคือนัก วิ เ ค ร า ะ ห์ดาราอันดับ 1

จากนั้นลีน่าจัง ยังเ ผ ล อห ลุ ดถึงข่ า ว ว งในว่า ปู่ไพรวงษ์ พ่อของส งก ร า น ต์ ได้โทรมาหา เต่า ทีวีพูล ว่า

ไม่ช่วยน้องแมท ภีรนีย์ เลย พ่อผัวออก ป ก ป้ อ งลูกส ะ ใ ภ้ ไปปล่ อ ยข่ า วทำไม แต่เต๋าบอกว่า ไม่ใช่ตน แต่เป็น…..

ลีน่าจัง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *