ไทด์ เอกพันธ์ ส่งร่าง แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ ขึ้นสวรรค์

ไทด์ เอกพันธ์ ส่งร่าง แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ ขึ้นสวรรค์

คนไทยต้องสู ญเสี ยนักร้องเสี ยงทองไปอีกคนเมื่อไม่นานมานี้

หลังทราบข่าวการจากไปของศิ ลปินลูกทุ่ง “แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์”

ที่เสี ยชีวิตด้วยโรคโควิ ด-19 และโร คประจำตั วที่รุมเร้า

โดยคุณ แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ มีนามเดิมว่า เฉลียว ไกอ่ำ อายุ 68 ปี

เสี ยชีวิตวันที่ 10 กันยายน 2564 และล่าสุด วันที่ 11 กันยายน 2564

ทางเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้โพสต์ภาพ พร้อมแค ปชั่นทำนองว่า

พอทรา บข่าวการจ ากไปของคุณ แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์ วันนี้ (11 กันยายน 2564)

คุณเอกพัน บรรลื อฤทธิ์ พร้อมทีมปฏิบัติการเฉ พาะทางมูลนิธิร่ วมกตัญญู

ได้เคลื่ อนย้ายร่างเพื่ อประกอ บพิธีฌาป นกิจ ตามความเชื่ อที่วัดใหญ่กลาง

อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ โดยมีเพื่ อนๆของคุณ แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์

ได้ร่ว มกันร้องเพล ง “ชีวิตแสงสุรีย์” เพื่อเป็นการอาลั ยครั้งสุดท้า ย

และหลังจากจบพิธีฌาปนกิจ ทางครอบครัวของคุณ “แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์”

และจะเก็บไว้ที่วัดยา ง ตามที่คุณแสงสุรีย์ตั้ งใจ โดยมีคุณบิณฑ์ บรรลื อฤทธิ์

เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดศ พในคื นแรก โดยจากเฟซบุ๊ก Fc.tide2tide

ได้โพสต์ภาพฝาโลงในวันที่มารับศพเพื่อไปทำพิธีฌาปนกิจ โดยมีเลขฝาโลง

ตรงกับอายุคุณแสงสุรีย์พอดี ทำเอาแฟนคลั บและผู้ติดตามต่างประห ลาดใจกันเลยทีเดียว

แสงสุรีย์ รุ่งโรจน์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *