สเปน รับสมัครคนย้ายมาอยู่ถาวร พร้อมหางานให้

สเปน รับสมัครคนย้ายมาอยู่ถาวร พร้อมหางานให้

หลายๆประเทศกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับพลเมืองในประเทศลดน้อยลงในช่วงที่ผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่ปี

ซึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้พลเมืองน้อยลง เพราะว่าหลายๆคนพากันย้ายไปอู่ในเมืองกัน

ส่งผลให้เมืองเล็กในชนบทอย่างเมืองกรีเอกอส ในประเทศสเปน ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน

ภา ยในเมืองกรีเอกอสมีพลเมืองเหลื อเพียง 132 คน จึงทำให้เมืองกรีเอกอสมีการเสนอเช่าบ้าน 3 หลัง

ให้กับ 3 ครอบครัว พร้อมกับหางานให้อีก 2 งานในเมือง แถมศาลากลางเสนอให้เพิ่มอีก 3 งาน

โดยเป็นการทำงานเกี่ยวกับร้านอาหารตั้งแต่ภ ายในชนบทจนถึงที่ห่างไกลบ้าน

ซึ่งทางเมืองกรีเอกอสก็ได้มีการกำหนดว่า ครอบครัวที่จะย้ายมาอยู่จะต้องมาอยู่แบบถาวร

พร้อมกับต้องมีเด็กด้วย เพื่อที่จะได้เข้ามาเรียนในโรงเรียน เพราะว่าตอ นนี้ในโรงเรียน

เหลื อนักเรียนเพียงแค่ 9 คน ซึ่งค่าใช่จ่ายค่าเช่าบ้านในเมืองต่อหลัง ตกเดือนละ 256 ดอลล่า นั่นเอง

หรือหากเทียบเป็นเงิ นก็ราวๆ 8700 บาท ซึ่งหากเป็นครอบครัวใหญ่ที่ย้ายมาอยู่

ทางเมืองกรีเอกอสก็จะลดค่าใช้จ่ายให้สำหรับเด็กตกคนละ 58.96 ดอลล่า หรือเทียบเป็นเงิ นไทย

2OOO บา ท โดยเงื่อ นไข คือ ผู้ที่ต้องการย้ายไปอยู่จะต้องถ่ายคลิ ปวีดีโอ พร้อมกับบอกเหตุผลว่า

ทำไมถึงอ ยากย้า ยมาอ ยู่ที่นี่ และทำ ไมถึงสม ควรได้รับเลื อก ตอ นนี้มีผู้ที่ส นใจก ว่า 3OOO ครอบครั วแล้ว

ซึ่งจุดประสงค์ของเมืองกรีเอกอสก็เพื่อให้เมืองกลั บมามีสีสันอีกครั้ง ซึ่งได้รับค วามนิย มจากชาวต่ างชาติอย่ างมาก

เมืองกรีเอกอส ประเทศสเปน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *