ลุงช่วยตัวเอง หวิดดับ หลังถึงจุดสุดยอด เส้นเลือดสมองแตก

จากสื่อของต่างประเทศได้มีการเผยข่าวเรื่องราวพิ ส ด า ร ซึ่งเป็นเ ห ตุ ก า ร ณ์ เกิดขึ้นกับชายชาวญี่ปุ่น ที่เ กื อ บเอาชีวิต ไม่ ร อ ด หลังจากช่วย ตัวเอง จนเกิด อ า ก า รเกี่ยวกับห ล อ ด เ ลื อ ด ส ม อ ง

โดยระบุว่า ชายโสดวัย51ปี ชอบช่วยตั ว เ อ ง จนเ ส ร็ จ ความ ใ ค ร่บ่อยๆ และมีอยู่วันหนึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา เขาก็กำลังกิจกรรมแบบเดิม

แต่ครั้งนี้ เ กิ ด อ า การปวดหัวมากและอา เ จี ยด้วย รู้สึกว่าตนนั้นเริ่มไม่ ไ ห ว จึงรีบไปรพ ทันที

ทางหมอได้ต ร ว จและพบว่ามีความ ดั น เ ลื อ ด ต่ำและภา วะสั บ ส น นั้นหมายถึง อ า ก าร ของคนที่ป่ ว ยเป็นโ ร ค ห ล อ ด เ ลื อ ดส มอง

และยังเจอ เ ลื อ ดออกในเ ยื้ อหุ้ มส มองอีกด้วย อาจรุ น แ ร งจนถึงเ ส้ นเ ลื อ ดในส ม อ งแตกได้

แต่ชายคนนี้ ถือว่าโชคดีมากที่ไม่ถึงกับเ สี ย ชีวิต เขาพักรั ก ษ าตัว2อาทิตย์ก็ก ลั บบ้านได้

ต่อมา ได้ พู ด ถึ ง ห ล อ ดเ ลื อ ดโป่งอยู่ จนแ ต ก อาจทำ ใ ห้ หั ว ใจ ห ยุ ด เต้นและค ว า ม ดั น เลื อ ดสูงขึ้นเ ฉี ย บ พ ลั นได้

บทความ

ชายญี่ปุ่น

รูปกางเกง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *