คำทำนาย หมอบี วันสิ้นสุดของโรคระบาด

เมื่อนึ ก ถึ งคนที่ สื่ อ ส า รกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้ นั่นคือ หมอบี ทู ต สื่ อ วิ ญ ญ า ณ เป็นคนหนึ่งกำลังโด่งดังช่วงนี้กับคำทำ น า ย ก็ถือว่าแ ม่ นมากก็ว่าได้

ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หมอบีออกมาเล่าเกี่ ย ว กั บโ.ร คโ. ค .วิ ด.ผ่านทางช่อง EFM94 อั ง ค า ร ค ลุ ม โ ป ง ซึ่งเป็นรายการเ กี่ ย วกับเรื่องลี้ ลั บต่างๆ

ส่วนเรื่องที่หมอบีพูดคือ ช่วง วิ ก ฤ ต โ ร ค ร ะ บ า ดนี้จะ รุ น แ ร งขึ้น และจะเกิด ผ ล ก ร ะ ท บ ขึ้นกับพวกเราทุกคน ที่บอกให้ต้องช่วยเ ห ลื อตัวเอง ไม่ต้องรอให้ใครช่วยเรา

ล่าสุด หมอบี ได้ออกมาเผยเรื่องเกี่ยวกับ วั น สิ้.น สุ ดของโ ร ค ระบ า ดอีกครั้งในรายการเดิม ที่ผีตนหนึ่งที่ได้พูดไว้ว่า ไทยจะเ กิ ดโ ร ค ระ บา. ดเหมือน100ปีที่ ผ่ า น มา

พอย้ อ น ก ลั บไปช่วงนั้น ก็มีเ กิ ด โ.ร.ค.ระ. บ. า. ดขึ้นจริงๆ และต อ นนี้มันครบ100ปีตามคำทำ นายขอ งผี ตนนั้นพอดี

มันเป็นเรื่องฟังมา แต่มันดันพอเ ห ม าะพ อเจาะกับช่วงส ถ า น การ ณ์ต อ นนี้ถือว่าเป็นเรื่องแ ป ล ก จะเกิดโ ร คชนิดหนึ่งที่รุ น แ ร ง

รั ก ษ า ยากอาจทำให้ค นล้ มต า ยกันเยอะ และเล่าต่อว่า ช่วงสิงหาคม ปี64จะเป็นจุดสูงสุด และจะเริ่มดีขึ้นช่วงปี65

อย่างไรก็ตาม ผีตนที่หมอบีพูด ถึงทำให้หลายคนเดาว่าเป็น ท้าวฮู ที่ บ ร ร ด าชาวบ้านมักไป ก ร า บไว้ขอพรเรื่องต่างๆ

หมอบี

รูปท้าวฮู

เอกสาร

ชมวีดีโอ..กดที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *