ยิปซี เผยข่าวดี เตรียมแต่งแฟนฝรั่ง นิโคลัส ปลายปี

เรียกว่าค ว า ม รั กสุกง อ มแล้ว หลังค บห า ดูใ จกันมาน า นกว่า 5 ปี

สำหรับนัก แ ส ด งสาว ยิปซี คีรติ กับแฟนห นุ่ มต่ า งช า ติ นิโคลัส

ล่าสุดทางด้านสาวยิปซี ได้ออกมาเผยข่ า ว ดีว่า เตรียมจะเข้าพิ ธีแ ต่ ง ง า น ภ า ยในปีนี้

และสถ า น ที่ต้องเป็นที่ท ะ เ ลอย่างแ น่ น อ น ได้ฤ ก ษ์ เรียบร้อยแล้ว ป ร ะ ม า ณเดือนกันยายน

ก็ว่าห วั ง จะไม่มี อ ะ ไ ร มาทำให้ส ะ ดุ ด มันจะต้องเ กิ ด ขึ้ น แต่เรื่องแ ต่ ง ง า น นั้น ตนเป็นคน โ ช ค ดี มาก

เพราะครอบครัวไม่ ซี เ รี ย ส แค่เห็นว่าอยู่ด้วยกัน ก็เป็น ค ว าม สั ม พั น ธ์ ที่ดีมาก ช่วย เ ห ลื อและ ซั พ พ อ ร์ ตกันมาตลอด

แต่ที่จะจั ดนั้น ก็อยากมีโ มเ ม้ น ต์ของเราสองคน ค บ กันมา 5 ปี รู้สึกว่าเขาเป็นทั้งแฟน เพื่อน และพ า ร์ เ น อ ร์ที่ดีในชีวิต

ด้วยความที่เขาเป็นคน ส ม่ำ เ ส ม อ ยิ่งทำให้อยากอยู่กับเขาตลอดไป ที่สำ คั ญเขาทำให้ตนเป็นคนที่ ดี ขึ้ นด้วย

ยิปซี

ยิปซี กับ แฟน ห นุ่ ม

นิโคลัส กับ ยิปซี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *