แพรววา เคลื่อนไหว หลังต้นสกัดแถลงยุติบทบาทศิลปิน

ทำเอาเ ห ล่ า แ ฟ นค ลั บและแฟนเ พ ล งต่าง ต ก ใ จเป็นอย่างมาก

เมื่อทาง บ ริ ษั ท HIGH CLOUD ENTERTAINMENT

ซึ่งเป็นต้น ส กั ดของนั ก ร้ อ งสาว แพรววา ณิชาภัทร ออกมา ป ร ะ ก า ศ

ยุ ติบ ท บ า ท การเป็นศิ ล ปิ นกับทางค่าย ของสาวแพรววา นับตั้ง แ ต่ วันนี้เป็นต้นไป

ขอแ จ้ งอย่างเป็นท า ง ก า ร พร้อมข อ บ คุ ณสาวแพรววาที่ ทำ ง า น ร่ ว ม กัน

ใน ฐ า น ะ ศิ ล ปิ น รวมถึงขอบคุณแ ฟ น เ พ ล ง ที่ให้การส นั บส นุ นแพรววามาตลอด

ล่าสุดทางด้านสาวแพรววา ได้เ ค ลื่ อ น ไ ห ว ผ่านทางไอจีส่วนตัว

เป็นการรีโ พ ส ต์ ดังกล่าวจากค่ า ย ที่ระบุเป็นรูปหั ว ใ จด ว งโต

สาวแพรววา

แพรววา ณิชาภัทร

โพสต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *