นก จริยา อาลัย หลังสูญเสีย หลานชายนักบิน ฟรอง

สำหรับนั ก แ ส ด งและผู้จั ด ล ะ ค รมากความส า ม า ร ถ อย่าง นก จริยา

ได้ออกมาเผยข่ า ว ร้ า ยของครอบครัว ซึ่งเป็นการสู ญ เ สี ยหนุ่มน้อย ฟรอง

ห ล า นชายนั กบิ น ที่มีอ นา ค ตไกล ว่า หนุ่มน้อยนั กบิ นของครอบครัว

คงถูกลิ ขิ ตมาแล้วฟรองต้องไปเป็นนั กบิ นบนโน้น พั กผ่ อนให้ส บ า ย

ในอ้ อ มแขนของพ ร ะ เ จ้ านะพร้อมทั้งขอบคุณเพื่อนๆ

ที่ทำ ห น้ าที่รับป ริ ญ ญ าให้ฟรองในวันนี้ งานนี้เหล่าบ ร ร ด าแฟน ค ลั บ

และคนบั น เ ทิ ง ต่างเข้า แ สดงความเ สี ย ใ จกันอย่างล้นหลาม

โดยน้องฟรอง เป็นลูกชายของน้องสาว จอนนี่ แอนโฟเน่

โพสต์นก

หลายชาย

นก จริยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *