แอน เจอสาวเกาะแกะ เอ กลัวถึงเวลาต้องปล่อยเขาไป

สำหรับเจ้าห ญิ งแ ห่ งว ง ก า ร อย่าง แอน ทองประสม ที่มาเ ปิ ด ใ จถึงเรื่องราวค ว า มรั กของตัวเอง

]ที่หลายคนต่างท ร า บกันดีว่า กำลังค บอยู่กับ เอ ทินพันธ์ มาน า นกว่า 20 ปี

ซึ่งสาวแอน ได้เผยถึงช่ ว งที่ค บกันแรกๆ ว่า ได้ไปนั่งร้านอ า ห า ร แล้วตนนั่งต ร งข้ า ม

อยู่ๆ ก็มีผู้หญิงเดินมานั่งต ร งที่เท้าแ ข นเอ แล้วทำท่าโ อ บไ ห ล่ เอ ตนก็อึ้ งๆ ส่วนเอนั่งตัวแ ข็ ง

ก็รู้ สึ กว่าผู้หญิงคนนี้เ ห มื อ นอยากท้ า ท า ย แต่ตนไปต่อว่าเอห ลั งบ้าน มันคือมุ มหึ งของเรา

ด้านแอนเผยต่อว่า เ สี ย ใ จสิ่งหนึ่งในร่ า ง ก า ยที่ใช้ไม่ได้คือ ม ด ลู ก ก็ต้องเ ลื อ กหาความสุ ขให้กับชี วิ ต เพราะมันอยู่ที่เรา

อย่างไรก็ตาม ความ รั กของตนกับเอ ก็ต้องขอบคุณรั ก แ ร ก ที่ทำให้รู้ สึ กว่าหั ว ใ จที่สู บฉี ดเต็มอั ต ร าเป็นไง

พอถามว่า ต้ อ ง ก า รอ ะ ไ ร จากความรักอีกไหม แอน ย อ ม รั บเลยว่า ก ลั วมากๆ เมื่อถึงจุ ดหนึ่ง เราจะต้องป ล่ อ ยวาง ป ล่ อ ยมื อกันเองไป

แอน กับ เอ

แอน ท อ งประสม

จากร า ย ก า ร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *