คิง เดอะวอยซ์ เตือนภัย ใส่เสื้อผิดชีวิตเปลี่ยน ถูกวัยรุ่นเช็ก

สำหรับหนุ่ม คิง เดอะวอยซ์ หรือ คิง  ภัชรพงษ์ ได้ออกมาโพสต์เ ตื อ น ภั ย ขณะที่ตัวเองกำลังไปยืนรอรถเมล์ย่ า นสยาม

โดยเจ้าตัวเล่าว่า ตนต้ อ ง ก า รเดินทางจากแถวสยามไปเ ย า ว ร า ช ซึ่งอยากนั่งรถเมล์ไป จึงข้ามจากสยามไปฝั่งมา บุ ญครองเพื่อรอรถ

แต่ร ะ ห ว่ า งที่กำลังรถ เม ล์นั้น อยู่ๆ ก็มีวัยรุ่นเข้ามาถามว่าตน ว่าจะไปไหน มาจากไหน ด้านคิงจึงว่ามาจากสยามจะไป เ ย า ว ร า ช

และกลุ่มวั ย รุ่ นนั้นเงี ย บไปสั ก พั ก ก็เดินเข้ามาใ ก ล้ตนมากว่าเดิม แล้วได้สั งเ ก ตเห็นในมือว่ามีอ ะ ไ รบ้างอย่าง มันไม่ใช่ข อ งดีแน่ๆ

แล้วพูดว่า ทีหลังเ สื้ อลายไม่ ต้ อ งใส่มานะ เมื่อเจอเ ห ตุก า ร ณ์แ บ บ นี้ก็ทำเอาตนเ ซ็ งเลย จึงก ลั บบ้ า นไม่ไปไหนแล้ว

ส ม ม ติว่า ตนถูกทำ .ร้ .า ..ย แล้วต า ยตรงนั้น เหมือนกับข่ า วอื่นๆ จะเป็นยังไง ความป ล อ ดภัย ป ร ะเ ท ศนี้ไม่เคยดีเลย

แค่ข้ า มฝั่ งมานิดเดียว ทุกอย่างเ ป ลี่ ย นทันที ก็ รู้ สึ กโช คดีที่ยังไม่โ ด น ร อ ดมาบอกทุกคนได้

อยากให้ทุกคนใช้ชี วิ ตอย่างระ มั ดระวั ง นะ งานนี้ทำเอาหนุ่มคิง ต้องขอคำ แ น ะ นำท ร ง ผ มใหม่ทีเดียว เพราะก ลั วไม่ ไ ห วแล้ว

โพสต์คิง

คิง ภัชรพงษ์

หนุ่ม คิง เดอะวอยซ์

เม้นต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *