พีท อีทแหลก เผยนาที กินราเมงจนเกือบตาย

สำหรับนักยู ทู ป เ บ อ ร์ชื่อดัง ส า ยกินจุ อย่าง พีท อีทแ ห ล ก ได้ออกมาเผย เ รื่ อ ง ร า วชีวิต

ที่เ ค ยกินจนเกือบ ต า ย ว่า ตอน นั้ นกินราเ ม ง ชามละ 2.5 กิโล ซึ่งคนป ก ติกินชามเดียวก็ไม่ห มดแล้ว

ตั้งเ ป้ าไว้ 3 ชาม พอห ม ดชามที่ 3 อิ่ มมาก ด้วยความอยากทำค อ นเ ท้ น ต์และอยากล อ ง

จึง ฝื นกินชามที่ 4 จนหมด แต่คิดว่ายังไ ห ว เลยสั่งมาอีกชาม เป็นชามที่ 5 ฝื นกินจนหมด

และถ่ายปิ ด ร า ย ก า ร เรียบร้อย แต่ไม่ส า ม า ร ถลุ กจากที่นั่งได้ มันเ ห มื อ น คนจะ ต า ย ท ร ม า รมาก

ห า ยใ จก็ยังเ จ็ บ ต้องนั่งเป็นชั่ ว โ ม ง จะอ้ ว กก็ไม่ได้ ข้ า งใ นไม่ไหวแล้ว วันนั้นก ลั บถึงบ้านไปนั่ง

ถ่ า ยทุ ก ข์ 1 ชั่วโมง ทำให้ดีขึ้น หลังจากนั้น 2 วันต้องสู บส้ ว ม ที่บ้านจะสู บ ส้ ว มบ่อยมาก

และล่าสุดที่อ อ ฟ ฟิ ต 2 สัปดาห์ สู บ ส้ ว มที ส่วนตัวนั้นเข้าห้ อ ง น้ำ 1วัน เกิน 10 รอบ ไม่ได้ท้ อ ง เ สี ย สุ ข ภาพดี ป ก ติเลย

กินราเมง

หนุ่มพีช

พีช อีทแ ห ล ก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *