หมอสอง รอดชีวิตถึงไทยแล้ว ปล่อยโฮกอดครอบครัว เพื่อน

เรียกว่าเป็นเ ห ตุ ก า ร ณ์ที่ทำเอาหลายคนต่าง ต ก ใ จ และเป็น ห่ ว งอย่างมาก เมื่อทราบว่า ห ม อสอง นพรัตน์ ห ม อศั ล ย ก ร ร มชื่อดัง

ห า ยตัวป ริ ศ น าเ กือบ 1 เดือน แล้วได้ทราบว่าถูกลั ก พ า ตั วไปน า น กว่า 25 วัน เพื่อ เ รี ย ก ค่าไ ถ่ จำนวนเ งิ น 100 ล้านฟรังก์เซฟา หรือ 6 ล้านบาทไทย

จากนั้น ติ ด ต่ อยื มเ งิ นเพื่อนที่ไทยจน ส า ม า ร ถไ ถ่ ตัวออมาได้ ล่าสุด 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ทางด้าน ห ม อสองได้เดินทางถึงประเ ท ศไ ท ย

ที่สนาม บิ นสุวรรณภูมิ ซึ่งมีเจ้า หน้า ที่ ตำ ร ว จ มารอรับ เพื่อให้ ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กับเรื่องที่ถูก ลั ก พ าตัว 25 วัน

โดยด้านห ม อสอง เผยว่า ตนคิดว่าจะไม่มีชีวิต ร อ ด ก ลั บ มาแล้ว เพราะส ภ า พถูก ล่ า มโ ซ่ นั้นสุดลำ บ า ก

แล้วก็ขึ้นรถส่ ว น ตั ว มีรถตำ ร ว จท่ อ งเ ที่ ย วขั บนำ เพื่อเดินทางไปพักที่โร ง แ ร มโนโวเทล สุวรรรณภูมิ

ต่อมา มีร า ย ง านข่ า ว ว่า ทันทีที่ห ม อสองลงจากรถ ก็มีค ร อ บค รั วเข้ามาส ว มก อ ด

พร้อม ป ล่ อ ย โ ฮ กันด้วยความ ดี ใ จที่ ห ม อ สองถึงไทยแบบ ป ล อ ด ภั ย และยังมีบรรดาเพื่อนๆ มารอ รั บด้วยเช่นกัน

กอดกัน

ร่ำ ไห้

ห ม อ สอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *