ลุงวิน ซ่อนเงินเมีย 1.9 แสน หอบไปซื้อทอง

จากเรื่องราวที่ผู้ใช้ ติ๊ ก ต๊ อ ก podjanee_990 ได้เผย ค ลิ ปชายใส่ เ สื้ อวินมอเตอร์ไซด์รั บจ้ าง แบกเ งิ นใส่ถุงกระสอบ เข้าไปซื้อท อ ง ระบุข้อความว่า

ความอ ด ท น ขยัน ประห ยั ดของผู้ชายคนหนึ่ง จนกลายเป็นกระแสไ ว รั ส ดัง ในโ ล ก อ อ นไ ล น์ที่หลายคนต่าง พู ด ถึ งจำนวนมาก

ต่อมาทางด้านผู้ สื่ อข่ า ว ไปพบกับชายคนดังกล่าว นายประจิม ชาวราชบุรี โดยเผยว่า วัยเด็กมี ชี วิ ต ค่อยข้างลำ บ า ก ต้องทำงานรับจ้าง ทั้งตั ด อ้อย ค่าแรง 20 บาทต่ออ้อย 100 มัด

เก็บพ ริ กค่าแรง 2 บาท ต่อ 1 กก จึงทำให้เห็นคุณค่าของเ งิ น พอแ ต่ งง า นก็ไม่อยากให้ภ ร ร ย าและลูก ลำ บ า ก จึงเก็บออมเ งิ นมาตั้งแต่ 20 ปีที่แล้ว ใช่จ่ายแบบป ระ ห ยั ด

ซื้อของเท่าที่จำเป็นและใช้อย่าง คุ้ มค่ า วางแ ผน การกินอยู่ ใช้เ งิ นไม่ถึง 100 บาท จากนั้นได้เผยเ ท คนิ คการเก็บเงิน ด้วยอ า ชี พ ขับวินนั้น แต่ละวันมีร า ย ไ ด้ ไม่เท่ากัน

เลยแบ่ง ร า ย ได้ส่วนหนึ่งทั้งเ ห รี ย ญและธ น บั ต ร ใส่ซอง ซิ ป แล้วไปซ่ อ น ตามที่ต่างๆในบ้าน ไม่ให้ภ ร ร ยารู้ เมื่อร ว บ ร ว มได้ตามต้ อ ง ก า รแล้ว ก็จะนำไปซื้อข อ งให้กับครอบครัว

แล้วความตั้ งใจที่สุดคือ เก็บเ งิ น ซื้อทองเพื่อเป็นข อ งข วั ญ ให้ภ ร ร ยา แต่ตนมีภ า ร ะหน้าที่ต้อง รั บ ผิ ดชอ บ ร าย จ่ า ยในครอบครัว จึงใช้เ ว ล า เก็บถึง 5 ปี

ล่าสุดวันที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ตนได้นำ เ งิ นที่ซ่อนไว้ทั้งหมดมานับรวม ได้เ กื อ บ 190,000 บาท จึงให้ลูกส ะ ใภ้ ช่วยเชคร า ค าซื้อ ข า ย ท องให้

จากนั้นก็พา ภ ร ร ย าไปร้านทองในจ.นครปฐม ให้ เ ลื อ ก แบบที่ชอบ สุดท้ายซื้อ ส ร้ อ ย ข้ อ มื อหนัก 5 บาท 1 เส้น แ ห ว นท อ งหนัก 1 บาท 1 วง พอซื้อเสร็จภ รร ย า ก ลั บ ยกให้ตนทั้งหมด

ขณะเดียวกัน ลูกสะใภ้เผยว่า เห็นพ่อ ส า มีนำ เ งิ น ที่แ อ บเก็บสะสมไว้ออกมา และให้ตน ติ ด ต่ อไปส อ บ ถ าม ร า ค า ทอง แล้ว ก็ได้พาแม่ส า มีไปซื้อทอง ตอนแรกที่ตามไปแค่อยากจะรู้ยอดเ งิ น

แต่นึกสนุกจึง ถ่ า ย ค ลิ ปไว้ พอถึงร้านพนักงานต่างต ก ใ จและช่วยกันนับ เ งิ น ประมาณ 2 ชั่วโมง ระหว่างนั้นก็มี ลู ก ค้า รา ย อื่นที่เข้ามา ก็ต่างชมพ่อว่าเก็บเ งิ น เก่งมาก

ส่วนตัวนั้นนั บ ถื อความรั กที่พ่อมีให้แม่ และอยากมี ส ามี ที่ดี แ บ บ นี้บ้าง ตลอด เ ว ล า ที่ผ่านมา พ่อมักสอนอยู่เสมอว่า เ งิ นท อ งหายากให้ใช้ป ระ ห ยั ด เพื่อลูกหลานจะสบาย

ลุงวิน

ที่ร้านท อ ง

ซื้อ ท อ ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *