นิสิตโวย โตโน่ใช้อุโมงน้ำได้ แต่นักศึกษาใช้ไม่ได้

ถือว่ายังเป็นเรื่องราวด ร า ม่ าไม่จบ สำหรับนั กแ ส ด งดัง โตโน่ ภาคิน ที่ผุดโ คร ง การว่ า ย น้ำ ข้ ามโขง

เพื่อการ กุศ ล ส นั บ ส นุ นช่วย เ ห ลื อโ ร ง พ ย า บ า ล นครพนม และที่ฝั่งลาว มีระยะททางไปกลับ 15 กม

จัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคมนี้ ทำให้ ช า ว เ น็ ตออกมางวิ พ า ก ษ์วิ จ า ร ณ์ถึงความปลอดภัย

เพราะช่วงนี้มีกระแสน้ำโ ข งนั้นไ ห ล แ ร งล่าสุด อยู่ๆก็มีด ร า ม่ า อีกครั้ง เนื่องจากมี ค ลิ ป โตโน่ ออกมาเ ผ ยแ พ ร่

ซึ่งเป็นการที่หนุ่มโตโน่ เข้าไปใช้อุโมงน้ำเพื่อท ดสอ บ ส ม ร ร ถ ภาพทางร่างกาย ของคณะวิ ท ยา ศ า ส ตร์การ กี ฬ า

ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ต่อมาได้มีชาว ท วิ ต เ ต อ ร์ รายหนึ่ง ออกโพสต์ว่า ฐานะที่เป็นคนเรียนคณะดังกล่าว

ที่โตโน่ไปใช้ บ ริ ก า ร อุโมงน้ำ และวั ด ค่าป อ ด อาจารย์ที่ค ณ ะบอก ตั้ งแ ต่ปี1 อุโมงค์น้ำแพง ไม่ค่อยได้เปิดใช้

จึง งง มาก ว่า นิ สิ ตเข้าไปไม่ได้ เรียน รู้ อ ะ ไ ร กับอุโมงค์น้ำนี้เลย ไม่เคยเปิดให้ดู แต่โตโน่เข้าใช้ไม่ เ สี ย เ งิ น

อุโมงน้ำ

โพสต์ดังกล่าว

โตโน่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *