จบชีวิตคู่ 15 ปี ลูกนก สุภาพร ขอชีวิตคืนแยกทางสามี

สำหรับนั กร้ องลู กทุ่ ง ลูกนก สุภาพร เจ้าของเ พ ล งชื่อดัง อย่าง คุณลำไ ย ที่ห า ย ไปนานทำเอาแฟนๆบ่นคิ ด ถึ ง

ล่าสุด ทางด้าน ลูกนก สุภาพร ได้ออกมาเล่าเรื่องราวชี วิ ต คู่ที่ตั ด สิ น ใ จแ ย ก ท า งกับส า มี หลังจากใช้ชี วิ ต คู่ ร่ ว มกันมา 15 ปี และมีลูกสาว ที่ต อ น นี้เข้าม.1 อายุ 11 ปีแล้ว

ด้วยความตนเองมีครอบครัว ตอนอ า ยุ จะ 40 แล้ว ก็อยากจะทำให้เป็นครอ บครัวที่ดีที่สุด ก็อยู่ด้วยกันมา 10 ปี ช่วงหลังๆเริ่มเหมือนจุดอิ่ ม ตั ว พอตนมีลูกก็ทิ้ง ง า น เพื่อมาดู แล

หลายคนก็มองไม่ต้อง ข น า ด นั้น หาใครมาช่วย เ ลี้ ย ง ก็ได้ แต่กับตนไม่ได้คิด แ บ บ นั้่ น ส่วนทางด้านพ่อณิชาเป็นคนชอบดื่ม แต่เขาก็เป็นคนดีและน่ารัก ซึ่งตนไม่ใช่คนดื่ม

เลยคิดว่ามีลูกแล้ว อ ะ ไ ร ที่เคยทำน่าจะล ด ล ง เพื่อมา โ ฟ กั ส ลูก แต่เขาใช้ชีวิตปกติ อาจเพราะตน ซั พ พ อ ร์ ต เรื่องนี้ด้วย ทำให้เขาทำงานหา เ งิ น ไม่ต้อง เ ลี้ ย ง ลูก

โดยตนกับ ส า มีไ ม่ได้อยู่ด้วยกันแบบจริงจัง เพราะ ส า มี ทำงานผู้ สื่ อ ข่ า ว เลยต้องไปต่างจังหวัด 2-3 เดือน กลับบ้านที เป็น แ บ บ นี้ มา 10กว่าปี กระทั่งเขาได้เป็น นั ก ข่ า วสต ริ งเ ก อ ร์ ที่ระยอง

ทำให้ได้มาอยู่ด้วยกัน มันเลย เ กิ ดความ อึ ด อั ด ที่จะไปกิน เ ห ล้ า ก็เกรงใจตน ทำให้เป็นจุด เ ริ่ ม ที่ค่อยๆมา แล้วเราทั้งคู่ไม่มีค ว า มสุ ข แ ย กกันนอน เขามีความ สุ ขแค่เ ว ล าอยู่กับเพื่อน

เลยรู้ว่าไม่ไหวแล้ว ตนขอ ชี วิ ต ตัวเองคืนดีกว่า จึง ตั ด สิ นใ จเดินออกมาเลย กลับมาอยู่บ้านรั ง สิ ต ทั้งนี้ แ ย กกันอยู่มาปีหนึ่งแล้ว ลองปรับแล้ว ในเมื่ออยู่ด้วยกันไม่มี ค ว า ม สุ ข

ก็จะ รั้ งกันไว้ทำไม มันก็ เ จ็ บ และ เ สี ย ใ จ แต่ เ ลื อ กแล้ว แค่อย่าทำให้ลูกรู้ สึ กว่าครอบครัว แ ต กแ ย ก เราทั้งคู่ก็ทำ ห น้ าที่พ่อและแม่อยู่ ลูกสาวเ ข้ าใ จ เพราะไม่อยากเห็นตนร้องไห้

เรื่องมื อ ที่ 3 ไม่มีแน่นอน อ า ยุขนาดนี้แล้ว ตอน นี้ตนเ ข้ มแ ข็ งแล้ว และขอ บ คุ ณทุกคนที่เ ป็ น ห่วง ไม่ต้องห่ ว งแล้ว อยากให้ทุกคนช่วยหางานให้หน่อย เพราะลูกยังเล็ก ต้องใช้ เ งิ นเรียน

ลูกสาว นก สุภาพร

ลูกนก

ร้ อ ง เพลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *