กรมราชทัณฑ์ จ่อเอาผิด พิธีกรรายการ แฉ

เรียกว่ายังเป็นเรื่องราวที่หลายคนต่างให้ความ ส น ใ จ เป็นอย่างมาก ใน ค ดี Forex-3D ที่มี นา ง เ อก สาว พิ้งกี้ สาวิกา เป็นหนึ่งผู้ ต้ อ ง ห า

และถูก ค ว บ คุ ม ตัวเข้า เ รื อ น จำ ต่อมาทางด้าน ร า ย ก า ร แฉ ได้หนึ่งพิธีกร ที่ออกมาเผยกล่าว พ า ด พิ ง ถึงกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการควบคุมตัว ผู้ ต้ อ ง ขั ง ค ดี ดังกล่าว ว่า

การเป็นอยู่นั้นสุขสบายและใช้โทรศัพท์ได้ ล่าสุดทางด้านนายอายุตม์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้ออกมา ชี้ แ จ ง ถึงเรื่องนี้ว่า การดำเนิน ค ว บ คุ ม ดูแล

และ ป ฏิ บั ติ ต่อผู้ ต้อง ขั ง ใน เรือน จำ นั้น เป็น น โ ย บ า ยและแนวทางของกรมราชทัณฑ์ ที่ถือ ร ะ เ บี ย บ ปฎิบัติอย่างเคร่งครัด ไม่ได้ให้ สิ ทธิ พิเศษกับบุคคลใดตามที่ สั ง ค ม เข้าใจ

รวมไปถึงไม่มีการใช้เครื่องมือ สื่ อ ส า ร ภาย ใน เ รื อ นจำ อย่างแน่นอน เพราะมีการ เ ข้ ม ง ว ด ต ร ว จ ค้น และมีบท ล ง โ ท ษ กับผู้ที่ ก ร ะ ทำ ความ ผิ ด

ส่วนเรื่องเป็นอยู่ในเรือนจำ ก็มีการดูแลเท่าเทียม เสมอภาคกัน ตามหลัก สิ ท ธิ มนุษยชน จึงขอให้ประชาชนอย่า ห ล ง เชื่อคำกล่าว อ้ า ง ที่ไม่เป็นความ จริง

และได้กล่าวต่ออีกว่า จาก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ดังกล่าวเป็นการกล่าว ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท ซึ่งเป็นการนำข้อความเข้าสู่ระบบ ค อ มฯอันเป็น เ ท็ จ ที่เผยแพร่แบบ ส า ธ า ร ณ ะ

จนเกิดความ เ ข้ า ใ จ ผิ ด และ ส ง สั ย การทำงานของกรมราชทัณฑ์ ถือว่าเป็นการเข้า ข่ า ย กระทำความ ผิ ด พรบ.คอมฯ จึงจะมีการ ดำ เ นิ น ก า ร ทาง ก ฎ ห ม า ย ต่อไป

รายการ

ลีน่าจัง

มดดำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *