เด็กป.2 เดินร้องไห้ กลางสายฝนกลับบ้าน

เรียกว่าเป็นกระแส ไ ว รั ส ใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล อย่างมาก เมื่อมี ช า ว เ น็ ต รายหนึ่ง ได้เผย ค ลิ ป ผ่านทางติ๊กต๊อก ซึ่งจะเห็นว่าเป็นนักเรียนตัวน้อย เดินตากอยู่ริมถนน

กลางสายฝนที่ ก ร ะ ห น่ำ ลงมาอย่างหนัก มีเพียงกระเป๋าที่ใช้บัง หัวไว้ ด้วยความที่ ฝ น ต ก หนักทำให้เปียกชุ่มไปทั้งตัว จากนั้นผู้โพสต์ได้เข้าไปช่วย เ ห ลื อ เด็กคนดังกล่าวทันที

พอ ส อ บ ถ า ม จึงรู้ถึง ส า เ ห ตุ ว่า ที่ต้องเดิน ก ลั บ บ้ า นนั้น เป็นเพราะตนทำงานที่ครูสั่ง เ ส ร็ จ ช้า เลยต้อง เ ลิ ก ทีหลังเพื่อนๆ ทำให้ไม่ทันรถรับส่ง ที่ ก ลั บ ไปก่อน

จึงต้องเดิน ร้ อ ง ไ ห้ ก ลั บ บ้านเพียงลำพัง หลังจากที่ ค ลิ ป ถูก เ ผ ย แ พ ร่ ออกไปก็เกิดการ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ไปต่างๆนาๆ บางก็ว่าครูทำเกิน เ ห ตุ มักชอบ ขู่ เด็ก ว่า

ทำงานไม่เสร็จ ไม่ต้อง ก ลั บ บ้ า น แล้วก็มีบางส่วนบอกว่า คนขับรถรับส่ง มีความ บ ก พ ร่ อ ง ต่อหน้าที่ ก้รู้ว่าเด็กมาไม่ครบ ทำไมไม่รอก่อน ทิ้ ง เด็กคนหนึ่งไว้แบบที่ไม่รู้ ช ะ ต า ก ร ร ม

รวมไปทั้งที่มองถึงความ ป ล อ ด ภั ย เพราะทางที่เด็กเป็นถนนเส้นตรง พร้อมกับมี ฝ น ต ก หนัก อาจเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ แบบไม่คาดคิดได้เรียกว่าเป็นกระแส ไ ว รั ส ใน โ ล ก โ ซ เ ชี ย ล อย่างมาก

เมื่อมี ช า ว เ น็ ต รายหนึ่ง ได้เผย ค ลิ ป ผ่านทางติ๊กต๊อก ซึ่งจะเห็นว่าเป็นนักเรียนตัวน้อย เดินตากอยู่ริมถนน กลางสายฝนที่ ก ร ะ ห น่ำ ลงมาอย่างหนัก มีเพียงกระเป๋าที่ใช้บัง หัวไว้

ด้วยความที่ ฝ น ต ก หนักทำให้เปียกชุ่มไปทั้งตัว จากนั้นผู้โพสต์ได้เข้าไปช่วย เ ห ลื อ เด็กคนดังกล่าวทันที พอ ส อ บ ถ า ม จึงรู้ถึง ส า เ ห ตุ ว่า ที่ต้องเดิน ก ลั บ บ้ า นนั้น

เป็นเพราะตนทำงานที่ครูสั่ง เ ส ร็ จ ช้า เลยต้อง เ ลิ ก ทีหลังเพื่อนๆ ทำให้ไม่ทันรถรับส่ง ที่ ก ลั บ ไปก่อน จึงต้องเดิน ร้ อ ง ไ ห้ ก ลั บ บ้านเพียงลำพัง

หลังจากที่ ค ลิ ป ถูก เ ผ ย แ พ ร่ ออกไปก็เกิดการ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ ไปต่างๆนาๆ บางก็ว่าครูทำเกิน เ ห ตุ มักชอบ ขู่ เด็ก ว่าทำงานไม่เสร็จ ไม่ต้อง ก ลั บ บ้ า น

แล้วก็มีบางส่วนบอกว่า คนขับรถรับส่ง มีความ บ ก พ ร่ อ ง ต่อหน้าที่ ก้รู้ว่าเด็กมาไม่ครบ ทำไมไม่รอก่อน ทิ้ ง เด็กคนหนึ่งไว้แบบที่ไม่รู้ ช ะ ต า ก ร ร ม

รวมไปทั้งที่มองถึงความ ป ล อ ด ภั ย เพราะทางที่เด็กเป็นถนนเส้นตรง พร้อมกับมี ฝ น ต ก หนัก อาจเกิด อุ บั ติ เ ห ตุ แบบไม่คาดคิดได้

เด็กนร.ป2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *