พลอย เล่าจุดเริ่มต้นกว่าจะมีวันนี้

ส ว ย เ ก่ ง เพอร์ เ ฟ ค ตาม อุ ด ม ค ติ ของ ส า ว ๆ เป็นใครไปไม่ได้ สำหรับ “พลอย ชิดจันทร์ ห่ง”

ได้ออกมา เ ปิ ด ใจทั้งน้ำตา ถึง อุ ป ส ร ร ค ไ ฮ ไลต์ชีวิตที่แลกมาด้วยความขยัน อ ด ท น กว่าจะมีชีวิตสมบูรณ์

ในรายการ WOODY INTERVIEW ทางช่อง ยู ทู บ WOODDY เ ล่ า ถึงชีวิตก่อนเข้า ว ง การ จ น กระ ทั่ ง ออก

จาก ว ง การเมื่อ 10 ปีที่แล้ว เพื่อ ส ร้ า ง ครอบครัว และทำหน้าที่แม่อย่าง จ ริ ง จั ง และ เ ต็ ม ที่ที่สุด บางคนอาจ

เห็นว่าพลอยดูมีความ สุ ข มีชีวิตที่ดี แต่จริงๆใครจะรู้ว่า เ ห นื่ อ ย มากกว่าจะมีทุกอย่างวันนี้ได้ ตั้งแต่มีโอกาส

เข้า ว ง การ ก็ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย มั น เหมือนเราได้ ป ลู ก ฝั ง มาตั้งแต่เล็กๆ เริ่มทำงานมาจาก 300 บ า ท

500 บ า ท เมื่อก่อน โ ม เ ด ล ลิ่ ง เขาก็มี จ้ า ง ไปทำงาน แล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทำงาน ได้หา เ งิ น ของเราเอง มั น คือ

ความภาค ภู มิ ใ จ เริ่มจากประ ก ว ด ดั ช ชี่ ทำ ร า ย การผู้หญิงถึงผู้หญิง ส ว ย วั ย ที น อยากทำเพราะรู้สึกว่าเป็น

โอกาส เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้มาทำงานตรงนี้และได้มาเข้าช่อง 3 นั่งรถ เ ม ล์ ต่อ ร ถ ตู้มาทำงานเลย ทำให้

เราขยัน ตอนนี้ก็มี ธุ ร กิ จ ข น ส่ง ร้านอาหาร ข า ย ของ ข า ย กระเป๋า ทำ อ สั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ หมู่บ้าน แล้วตอนนี้

ที่เรามาทำและ ทุ่ ม เ ท กับ มั น ก็จะเป็น ด้ า น ออน ไ ล น์ ติ๊ ก ต็ อ ก ยู ทู บ เ ฟ ซ บุ๊ ก แล้วก็เป็นแม่ค้า อ อ น ไ ล น์ ด้วย

พลอยก็เปิด เ พ จ ชิดจันทร์ ก า รั น ตี ด้วย ส่วน ส า มี ก็เข้าใจ ใ ส่ ใจกันและกันเสมอ ส ม บั ติ ก็ให้พลอยเป็นคน เ ก็ บ

พลอย ชิดจันทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *