แม่น้อย เผยความรู้สึกในใจ หากเป็นแม่แตงโม

ทางด้านแม่น้อย โพธิ์งาม ได้มาร่วม พู ด คุ ย ผ่าน ร า ย ก า ร โต๊ะหนูแหม่ม ถึงเรื่องราว ชี วิ ต ที่เป็นแม่ เ ลี้ ย ง เ ดี่ ย ว

และ ค ว า ม รั ก ที่มีต่อลูกสาว หญิง รฐา ต้อง เ สี ย ส ล ะ อย่างมาก ต่อมามีช่วงหนึ่งใน ร า ย ก า ร ที่ถามว่า

ถ้าแม่น้อยเป็นแม่ของสาว แ ต ง โ ม ด้านแม่น้อยตอบ ทั น ที ว่า คนนั้น ต า ย ไม่ต้อง ถ า ม มัน ต า ย

ถึงแม้จะเอา เ งิ น มากอง 20-30 ล้าน ก็ไม่เอา และจะตาม สื บ เองด้วย ลูก ต า ย ทั้งคน แค่ลูก ห ก ล้ ม เ จ็ บ นิดเดียว

ยังร้องไห้ 3 วัน 7 วันเลย ไม่อยากเห็นลูกเป็น แ ผ ล อยากให้ลูกเป็น น า ง ง า ม แล้วจะไม่ไป ร บ ก ว น คนอื่นด้วย

จะ สื บ เอง อยากรู้ว่า ต า ย ยังไง ให้เก็บไว้ ใ น ใ จ ก็พอแล้ว ไม่ เ ดื อ น ร้ อ น ใครทั้งนั้น จากนั้นแม่น้อยปล่อย โ ฮ ทันที

เพราะ ส ง ส า ร แตงโม ให้ไปสู่ สุ ค ติ นะ ส่วนทางด้าน พิ ธี ก ร อย่าง หนูแหม่ม ก็เผยว่าตนกำลังจะ เ รี ย น รู้ เป็นแม่

ว่าเป็นแม่ต้องทำ อ ะ ไ ร บ้าง เรียนรู้จากคนที่เต็มไป ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ที่เข้มแข็ง เ ต็ มไปคุณค่า

แม่น้อย

แม่ กับ แตงโม

แตงโม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *