เกิดอะไรขึ้น! แม๊ ให้เต้ ทำคดีแทน หลังทนายเดชาถอนตัว

จากก่อนหน้านี้ ทางด้านทนายเดชา ออกมาเผยว่า แม่ ย อ ม รั บ ว่าเป็นคนส่ง มื อ ถื อ ให้กับบังแจ๊คเอง

แต่ยังไม่มีการ พู ด คุ ย ใดๆ ต่อมา ท น า ย เดชาก็ได้เผยว่า ตนนั้นขอ ถ อ น ตั ว ออกจากการเป็น ท น า ย ความแล้ว

ล่าสุดด้าน เต้ มงคลกิตติ์ ได้ออกมาเผยว่า แม่แตงโม จะไม่ เ ดิ น ท า ง ไปกับ ท น า ย เดชา เพื่อเข้าพบ ผู้ ก า ร ไซเบอร์

จะรอให้ออก ห ม า ย เ รี ย ก พยานก่อน และได้เผยต่อว่า ตนได้คุยกับ อั จ ฉ ริ ย ะ และได้คุย เ กี่ ย ว กับผู้เกี่ยวข้องกับ ค ดี แตงโมทั้งหมด

ซึ่งจะตั้ง ค ณ ะ ทำงานของ ค ดี นี้ อีก 2 คดี ที่แม่มองว่าเป็น ค ดี .ฆ. า .ต ก ร. ร .ม เพื่อ ดำ เ นิ น ค ดี กับผู้เกี่ยวข้อง ได้ เ ต รี ย ม ทีมนัก ก ฎ ห ม า ย

ไว้ประมาณ 10 คน และ ค ดี เ พ่ ง ที่มี 2 ชุด โดย ค ดี อ า ญ า ผู้ เ สี ย ห า ย คือแม่ ส่วน ค ดี เ พ่ ง เบิร์ด ส า ม า ร ถ เป็นผู้ เ สี ย ห า ย ร่วมกับแม่ได้

จากนี้ตนก็จะออก คำ สั่ ง ของ พ ร ร ค ไ ท ย ศิ วิ ไ ล ย์ ตั้งคณะทำงานที่ ป รึ ก ษ า ด้าน ค ดี เพื่อสู้ ค ดี ให้แตงโมทั้งหมด ที่มี อ ดี ต อั ย ก า ร

และ ผู้ พิ พ า ก ษ า ที่เปิด เ ผ ยและไม่ เ ปิ ด เ ผ ย แล้วการ ดำ เ นิ น การทั้งหมด ด้าน พ ร ร ค จะเป็นผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ าใ ช้ จ่ า ย ทั้งหมด

ส่วนทีมของ อั จ ฉ ริ ย ะ จะช่วยฟรี เพื่อทวงความ ยุ ติ ธ ร ร ม ให้ถึงที่สุด ต่อจากนี้ ใ ค ร ก ล่ า ว ห า แม่ภนิดา ให้ เ สี ย ห า ย

จะ ดำ เ นิ น ค ดี หมดทั้งเพ่งและอาญา รวมไปถึงสื่อ เจ้าของ รา ย ก า ร ที่ทำให้เกิด ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ไม่ดีกับ ค ดี แตงโม

อัจฉริยะ

แม่ภนิดา

เต้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *