ทนายเดชา ประกาศถอนตัว ออกจากทนายแม่แตงโม

จากที่มี ก ร ะ แส ออกมาว่าทางด้าน นางภนิดา แม่ของ น า ง เ อ ก สาวแตงโม ได้ส่ง ม อ บ โ ท ร ศั พ ท์ มือถือแตงโม

ให้กับ บังแจ๊ค ต่อมาด้าน ทางทนายเดชา ได้ออกมาเผยว่า ตนได้ พู ด คุ ย กับคุณแม่แล้ว และได้รับคำ ยื น ยั น จากคุณแม่ว่า

ส่ง มื อ ถื อ ไปให้บังแจ๊คจริง แต่แม่ขอเวลา 2 วัน และจะออกมาพูด แต่ไม่ได้บอกว่า ต อ นนี้ คุยกับบังแจ๊คหรือไม่

บอกแค่เ ห ตุ ผ ล ว่า อยากจะกู้ ภ า พ แตงโม ที่เชื่อว่าถูก ก ร ะ ทำ แต่ไม่ได้มี เ จ ต น า ปล่อยภาพ

รู้ว่าไม่ เ ห ม า ะ ส ม แล้ว เ ชื่ อ ว่าบังแจ๊คมี เ จ ต น า ดี ดังนั้นด้านทนายเดชา เผยถึงบังแจ๊ค ควร ห ยุ ด

เพราะ การ ล ะ เ มิ ด สิ ท ธิ และพ.ร.บ คอมฯ มี ค ว า ม ผิ ด และได้ให้เพื่อนที่อยู่ ส ห รั ฐ ช่วย ป ร ะ ส า น เอฟบีไอ ต ร ว จ ส อ บ แล้ว

ล่าสุดด้านทนายเดชา ได้ออกมาเผยผ่านทาง เ ฟ ซ บุ๊ ค เพจของตัวเอง ว่า ตนและแม่แตงโม ได้ ต ก ล ง กัน

เกี่ยวกับเรื่อง ค ดี ของแตงโม ซึ่งตนขอ ถ อ น ตั ว ออกจากการเป็น ท น า ย ค ว า ม

เนื่องจากมีความ คิ ด เ ห็ น ของเรื่อง ค ดี ไ ม่ ต ร ง กั น แต่ยังเป็น เ พื่ อ น กัน เ ห มื อ น เ ดิ ม

ทนายเดชา

แม่ภนิดา

โพสต์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *