มดดำ จวกยับ หลังแม่ไม่แจ้งความ ลั่น ถ้ารู้คือคลิปอะไรมีช็อก

ทางด้านมดดำ คชาภา ได้ พู ด ถึ ง กรณี ไ ล น์ แตงโม โทรหากระติก พอเปิด ก ล า ย เป็น ค ลิ ป ส่วนตัวแตงโม

แบบที่ไม่ ส า ม า ร ถ เ ปิ ด เ ผ ย ได้ แถมยังขู่กระติก กับ แตงโม ว่าจะ ทำ ใ ห้ ไม่มีที่ ยื น

ด้านหนุ่ม กรรชัย จึง ว อ น ให้ไปแตงโมไป แ จ้ ง ค ว า ม แต่แม่ ก ลั บ ป ฏิ เ ส ธที่จะ แ จ้ ง ความ

ด้านมดดำกับแจ๊ค แฟนฉัน ถูก ไ ล น์ หนึ่งทักเข้ามาหา บอกว่ามี เ รื่ อ ง ด่ ว น  ส รุ ปเป็นบังแจ็ค

และ แ อ ด ไ ล น์ ทุกคนที่อยู่ในเครื่องแตงโม จึงคิดว่าโทรศัพท์น่าจะอยู่เขา แต่แม่บอกอยู่ที่แม่

ก็มี ข่ า ว ว่าแม่คุยกับ บั ง แ จ๊ ค ตลอด หรือว่าแม่ส่งไปให้แล้ว กรรชัยก็ พู ด ถู ก ว่าแม่ต้องไปแ จ้ ง ค ว า ม

เพราะไม่รู้ว่าใน มื อ ถื อ แตงโม จะมี ดี ทุกอย่าง แล้วจะ เ อ า ข อ ง ไม่ดีให้ ค น อื่ น รู้ทำไม มันต้องไป แ จ้ ง ค ว า ม อ า ยั ด ทุกอย่างก่อน

แต่แม่ก็ไม่ ย อ ม แ จ้ ง ก ลั ว โ ป๊ ะ ถ้ารู้ว่าเป็นรูป อ ะ ไ ร ที่ส่งให้กระติก จะ ช็ อ ก มันคือ ค ลิ ป ส่วนตัวเลย

ทั้งนี้ยังขู่ด้านกระติกกับแตงโม ว่าจะทำให้ไ ม่ มี ที่ ยืน แต่แตงโม ต า ย แล้ว ไม่มีที่ ยื น อยู่แล้ว แม่ก็ต้อง ก ลั ว บ้างนะ

ถ้าเกิดมีรูป หรือ แ ช ท ห ลุ ด อ ะ ไ ร ออกมา ม า ก ก ว่ า นี้ ถ้าอยู่กับเขา เ งิ น ใน บั ญ ชี ถูก เ บิ ก หมดแล้วนะ แต่เดี๋ยวแตงโมรับแต่ เ งิ น สด

จากรายการ

แม่ของแตงโม

มดดำ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *