กระติก ให้สัมภาษณ์ในรายการ หนุ่ม กรรชัย

วันที่ 23 พ.ค.65 “กระติก อิ จ ศรินทร์ จุ ฑ า สุข ส วั ส ดิ์” เพื่อน ส นิ ท และ อ ดี ต ผู้ จั ด การแตงโม นิดา มา เ ปิ ด ใจ

ใน ร า ย การ โ ห น กระ แ ส ที่คนบนเรือ โ ด น โ จ ม ตี และ เ ฟ ซ บุ๊ ก ของแตงโมที่ออกมา เ ค ลื่ อ น ไ ห ว อีกครั้ง

กระติกได้เล่าว่า ยื น ยั น เป็น อุ บั ติ เ ห ตุ รูปที่ ป ล่ อ ย ออกมาอยากให้ตั้งข้อ สั ง เ ก ต บ้าง เพราะหน้าแตงโมก็ ส นุ ก และมีความ สุ ข ดี

และรูปที่ ป ล่ อ ย ออกมาเป็นกล้องแตงโมเอง จึงมีแต่รูปของตน เพราะแตงโม ถ่ า ย ให้ ส่วนรหัสเข้า เ ฟ ซ บุ๊ ก ของแตงโม

ตนไม่ทราบและไม่รู้ตามที่แม่บอก อีกทั้งไม่เคยเข้าไป ล บ รูปด้วย ทุกอย่างอยู่ในสำ น ว น ของตำ ร ว จ แล้ว และแม่แตงโม

ได้ส่งกำ ห น ด การวัน เ ผ า มาให้แต่โทรกลับไปแม่ไม่รับสาย ก่อนจะมีจดหมาย อ้ า ง เป็นกระติกเขียน ส า ร ภาพถึงแม่

ส่วน ค ลิ ป ที่แตงโมนั่งบนเรือกระติกเป็นคน ถ่ า ย ตอนขาไป และข้อความต่างๆบน เ ฟ ซ บุ๊ ก ก็ไม่ได้ กั ง ว ล ใจอะไร คน โ พ ส ต์ อาจ

จะสร้าง ซี รี ส์ เรื่องหนึ่ง ซึ่งคนที่ทำคิดว่าเป็น บั ง แจ็ค หนุ่ม ก ร ร ชัย จึงกล่าวว่า กระติกนั้นเปลี่ยนไปมาก จากหน้ามือเป็นหลังมือ

และระหว่าง ถ่ า ย ร า ย การถามถึง ค ลิ ป บนเรือ หนุ่ม ก ร ร ชัย ถามกระติกว่า เหมือนไฟใน ร า ย การ ห รี่ ลงหรือไม่ ทำ อึ้ ง ทั้ง ร า ย การ

กระติก

หนุ่ม กรรชัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *