ทนายตั้ม ลั่น เป็นคนที่รู้จักกันดี ปมเฟซแตงโมเคลื่อนไหว

จากเรื่องราวที่หลายคนให้ความ ส น ใ จ จนกลายเป็น ป ร ะ เ ด็ น ร้อน ร ะ อุ ใน โ ซ เ ชี ย ล อีกครั้ง คือด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค แตงโม นิดา

มีการ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว โดยการ โ พ ส ต์ ภาพและ ค ลิ ป วี ดี โ อ ซึ่ง ภ า ย ใ น ค ลิ ป เผยให้เห็นว่าเป็นช่วง ร ะ ห ว่ า ง ก ร ะ ติ ก กำลังขึ้นเรือ

ที่ระบุว่า ขนาด เ รื อ จอด ยังต้อง จั บ ผู้ชายถึง 2 คน อย่า ใ ส่ ร้ า ย เลย ฉี่ไม่ได้หรอกท้ า ย เ รื อ ขณะเดียวกันได้มีการ ค อ ม เ ม้ น ต์

เป็นรูปภาพ ผู้ ห ญิ ง เ ง ย ห น้ า และมี ย า หลาย เ ม็ ด เ ท ล ง ม า เหล่าบรรดา ช า ว เ น็ ต จึ ง เกิด ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์อย่างหนัก

ต่อมาทางด้าน เ ฟ ซ บุ๊ ค ดังกล่าว ได้ ถู ก ล บ ทุกอย่างออก และ ปิ ด ตัวลง แต่ก็ยังมี เ ฟ ซ บุ๊ ค ใหม่เกิดขึ้นอีก

ล่าสุด ท น า ย ตั้มได้ออกมา พู ด ถึ ง เรื่อง ดั ง ก ล่ า ว ว่าตอนอยู่ ฝ รั่ ง เ ศ ษ ด้านคุณแม่ได้ให้คน ติ ด ต่ อ หาว่า

เ ส มื อ นไม่ พ อใจที่ ป รึ ก ษ า ด้าน ก ฎ ห ม า ย คนเดิม จึงบอกว่าให้รอตน ก ลั บ มาก่อน แต่จู่ๆก็มีการ อ อ น ไ ล น์ สื่อ โ ซ เ ชี ย ล แตงโมไม่ ห ยุ ด

ตนเชื่อว่า แม่ เ จ อ ที่ ป รึ ก ษ า คนใหม่ ช่วย ว า ง แ ผ น ในการตอบโต้ สั ง ค ม รู้จักเป็นอย่างดี อยากรู้ใคร ทำเพื่อ อ ะ ไ ร ถามแม่เลย

โพสต์ของท น า ย ตั้ม

ท น า ย ตั้ม

แตงโม กับ คุณแม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *