สเตร็ปซิล ประกาศแล้ว ยันไม่ได้จ้าง นารา เครปกะเทย

จาก ก ร ณี เมื่อวันที่ 10/5/65 ทางด้าน นารา เครปกะเทย เ น็ ต ไ อ ด อ ล ชื่อดัง ได้เผย ค ลิ ป

ที่ทำ ค อ น เ ท้ น ต์ กำลังป้อน ย า อ ม แ ก้ เ จ็ บ ค อ ยี่ห้อ สเตร็ปซิล ให้กับ โอลีฟ โ ต เ กี ย ว เนยกรอบ

พร้อมระบุว่า โอลีฟพูด เ สี ย ง ปกติแล้ว จนกลายเป็น ก ร ะ แ ส วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ อย่างมากในโลกโซเชียล

และมีหลายคนต่าง จั บ ต า ม อ ง เข้ามาแสดง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น กันมากมาย เนื่องจากก่อนหน้านี้ด้าน นารา

เคยมี ป ร ะ เ ด็ น เรื่องทำ ค ลิ ป โ ฆ ษ ณ า ลาซาด้า ที่เป็น ข่ า ว โ ด่ ง ดั ง อยู่ พั ก ใ ห ญ่

ล่าสุด ทางด้าน ฝ่ า ย ก า ร ต ล า ด สเตร็ปซิล ได้ออกมา ป ร ะ ก า ศ แ ถ ล ง ก า ร ณ์ ถึงเรื่องราวดังกล่าวว่า

จากที่เพจ นารา เ ค ร ป ก ะ เ ท ย ได้มีการ อ้ า ง อิ ง ถึงสินค้า แ บ ร น ด์ ส เ ต ร็ ป ซิ ล ในการทำ ค อ น เ ท้ น ต์ นั้น

ทางบริษัทขอ ชี้ แ จ ง ว่า แ บ ร น ด์ สเตร็ปซิล ไม่ได้มีการว่า จ้ า ง ง า น และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

กับ เ พ จ ของนารา ทั้งนี้ ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ ส นั บ ส นุ น ด้วยดีมาตลอด

บริษัท

เพจนารา

นารา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *