กรรชัย รับเหนื่อย ที่จะทำให้ทุกคนถูกใจ

เมื่อทางด้าน พิ ธี ก ร ชื่อดัง หนุ่ม กรรชัย ที่ได้ไปออกงาน อี เ ว้ น ต์ ที่เจ้าตัวเป็น พ รี เ ซ น เ ต อ ร์ ได้มี โอ ก า ส มี พู ด คุ ย ถึง

เรื่องที่ก่อนหน้ามีการ ตั ด พ้ อ อยาก เ ลิ ก ทำ ร า ย ก า ร หลังถูก ก ร ะ แ ส ต่อว่าหนัก โดยเจ้าตัวเผยว่า

ความจริงเราไม่ ส า ม า ร ถ ที่จะให้ทุกคนมา ถู ก ใ จ ในสิ่งที่เราทำได้เลย และมันเป็น เ ห มื อ น ด า บ สองคม ที่มีทั้งด้านซ้ายและขวา

พออยู่ ต ร ง ก ล า ง แล้ว เ อ น ไปทางไหนมากกว่ากัน ก็ต้องถูก ม อ งว่า เ อี ย ง อยากให้ตนทำ แ บ บ นี้ ให้เขา ซึ่งตนก็อยากทำให้ทุกคน

และถ้าตนเป็น ผู้ วิ เ ศ ษ ก็อยากจะ เ น ร มิ ต ทุกอย่างที่หลายคน ต้ อ ง ก า ร แต่ไม่ ส า ม า ร ถ ทำได้เลย และตนเป็นคนที่ คิ ด บ ว ก เสมอ

ก็เข้าใจว่าทุกคน ย่ อ ม ค า ด ห วั ง กับตน แต่ตนก็อาจจะไม่ ผิ ด ที่ทำให้ทุกคนไม่ได้ และรู้ว่าทุกคนอยากเป็น ที่ รั ก ตนก็เช่นกัน

แต่มัน ไ ม่ ส า ม า ร ถ ที่จะทำให้ทุกคนมา รั ก ได้ ก็ต้อง ข อ อ ภั ย จริงๆ เพราะตนก็ พ ย า ย า ม แล้วเหมือนกัน ถ้าอันทำไม่ ถู ก ใ จ ใคร

ก็ต้อง ข อ โ ท ษ ตนไม่ ท้ อ แต่แค่ เ ห นื่ อ ย ทาง ร่ า ง ก า ย ม า ก กว่า ยิ่ง รู้ สึ ก ว่าไม่ ส า ม า ร ถ ทำตาม ค า ด ห วั ง ของหลายคนได้

มันก็ทำให้ เ ห นื่ อ ย เข้าไปอีก อย่างเรื่อง ร า ย ก า ร ก็อยากที่จะทำ ต่ อ ไ ป เ รื่ อ ยๆ ถึงแม้จะ เ ห นื่ อ ย ก็จะทำ

ส่วนเรื่อง โ พ ส ต์ ของตนนั้น มันเป็นแค่ บ ท ค ว า ม ที่ ส ะ ท้ อ น สังคม ไม่ได้มี อ ะ ไ ร หรือ พ า ด พิ ง ไปถึงใคร

เพียงเห็นว่า ต อ น นี้ สังคมมันมีเรื่องราว อ ะ ไ ร แ ป ล ก ๆเยอะ และเป็น บ ท ค ว า ม ที่ตนชอบอยู่แล้ว ไว้ใช้ เ ตื อ น ตัวเอง

กรรชัย

คุณหนุ่ม

โพสต์ดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *