แอนนา โพสต์แล้ว หลัง นุ๊ก-ปายลดสถานะ

จากข่าวของคู่ จิ้ น ข วั ญ ใ จ ของใครหลายๆคนอย่าง นุ๊ก ธนดล กับ ป๊ายปาย ฉัตรนภา ศิ ล ปิ น จากค่าย

บ้านสิงห์มิวสิค ที่ได้ออกมา ไ ล ฟ์ ส ด แ ถ ล งข่ า ว ผ่านทาง เ ฟ ส บุ๊ ค ของค่ายว่า ทั้งคู่ขอ ล ด ส ถ า น ะ

คู่จิ้นลง เ ห ลื อ เพียงเพื่อนกันเท่านั้น โดยกล่าวอีกว่าทั้งคู่ได้ พ ย า ย า ม เ ปิ ด ใ จ กันแล้ว แต่ได้เพียงเท่านี้

แถมหนุ่มนุ๊ก ยัง ย อ ม รั บ ว่ามีผู้หญิงเข้าบ้านจริง ตามที่เป็น ข่ า ว ไปก่อนหน้านี้ในระหว่างที่ แ ถ ล ง ข่ า ว

ป๊ายปาย มี ร้ อ ง ไ ห้ เ สี ย ใ จ อย่างมาก แต่อย่างไรก็ตามการออกมา แ ถ ล ง ข่ า ว ครั้งนี้ ทั้งคู่บอกว่าเป็น

การตั ด สิ น ใ จ ร่วมกันแล้ว ทำเอาบรรดา แ ฟ น ค ลั บ ที่จิ้น และ ส นั บ ส นุ น คู่นี้ ต่าง เ ศ ร้ า กันไป

ล่าสุด แอนนา วรรณนิษา แ ฟ น เ ก่ า ของหนุ่มนุ๊ก ธนดลได้ออกมาขอพูดบ้าง เพราะจากตนก็เคยมี ข่ า ว

ใน ลั ก ษ ณ ะ นี้กับหนุ่มนุ๊กตอนนั้นตนถูก โ จ ม ตี อย่างมาก และมี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่อการงานของเธอ

แอนนาได้กล่าวว่าตนเคย เ ลิ ก กั น เพราะเรื่องผู้หญิงและเคยให้ โ อ ก า ส สุดท้ายก็จบแบบเดิม ต อ น นี้ ตน

ออกมามี ค ว า ม สุ ข ไม่เคย ค บ ใครเพราะเรื่อง เ งิ น เพราะตนทำงานหา เ งิ น เอง และเข้าใจให้ อ ภั ย

คนที่ทักมา ข อ โ ท ษ ที่เคย ว่ า ก ล่ า ว ตนใน ต อ น นั้ น กาล เ ว ล าจะ พิ สู จ น์ คนเอง

สุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้ต้องเป็น กำ ลั ง ใ จ ให้กับทุกคน ทั้งหนุ่มนุ๊ก ป๊ายปาย แ ฟ น ค ลั บ รวมถึงคุณแอนนาด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *