แม่หมู เผยถึง ปมพิมรี่พาย ส้ม ลั่นแค่เล่าให้ฟัง

อยู่ๆก็ ก ล า ย เป็น ป ร ะ เ ด็ น ด ร า ม่ า ขึ้นมาทันที สำหรับ เ ห ตุ ก า ร ณ์ ของ แ ม่ ค้ า อ อ น ไ ล น์ พิมรี่พาย ที่เข้า ช่ ว ย เ ห ลื อ คุณส้ม ผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ตี ย ง

โดยพาไปหา ห ม อ ทำ ก า ย ภ า พ บำ บั ด และออก ค่ าใ ช้ จ่ า ยใ ห้ทั้งหมด แล้วอยู่ๆด้านคุณส้ม ก็ได้ไป ร้ อ ง เ รี ย น เ พ จ ดังว่า ทีมงานพิมรี่พายเข้ามา ช่ ว ย เ ห ลื อ ตน

และได้ ข นข อ ง ที่อยู่ในห้องออกไปหมด พอ ติ ด ต่ อไปหา ก็บอกว่าจะ ช ด ใ ช้ ให้ แต่ ก ลั บ เงี ย บ หายไป ต่อมาด้านพิมรี่พาย ได้ออกมา ชี้ แ จ ง ถึง เ รื่ อ ง ร า ว ที่เกิดขึ้น ว่า

ตนนั้นออก ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการ ช่ ว ย เ ห ลือ 1.2 แ ส น บาท และด้านหมอเผยว่า เ ค ส คุณส้มนั้นมี โ อ ก า ส ที่จะ ห า ย และดี ขึ้ น ตามลำดับ แต่ รั ก ษ า อย่างต่อเนื่อง 16 ครั้ง

เลยไม่ออก บั ต ร ผู้ พิ ก า ร ให้ แล้วด้านพิมรี่พายก็ได้แสดง ห ลั ก ฐ า น การ รั ก ษ า ของวันที่ 25/12/64 ที่เป็นครั้ง สุ ด ท้ า ย ระบุว่า ต อ น นี้ มี อ า ก า ร ดีขึ้น เกือบจะ ห า ย แล้ว

และสามารถ ก ลั บ มาใช้ชีวิตปกติได้ หลังจากนั้นพบว่า ด้านคุณส้มอ้างว่าตน ป่ ว ย จึงขอ พั ก ทำ ก า ย ภ า พ จากนั้นหมอก็ได้มา แ จ้ ง ว่า ผู้ ป่ ว ย ไม่ ต้ อ ง ก า ร ทำ ก า ย ภ า พ อีก

ส่วนเรื่องที่อ้างว่าพิมรี่พาย ขนออกไป ทิ้ ง หมด ยื น ยั น เลยไม่ใช่ความ จ ริ ง และไม่มีการเปิดรับ บ ริ จ า ค ใดๆด้วย ล่าสุด หมู พิมพ์ผกา คุณแม่ของ พ ร ะ เ อ ก หนุ่ม นาย นภัทร

ได้นำ ค ลิ ป พิมรี่พาย แจงเรื่องคุณส้ม มาโพสต์ผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ คของตนเอง ที่ว่า ขอทานไม่เคยหมด แต่แค่ เ ป ลี่ ย น ส ถ า น ที่ มาอยู่ใน รู ป แบ บ อ อ นไ ล น์ สร้าง ภ า พ ให้น่า ส ง ส า ร

เพื่อที่จะได้ยอด บ ริ จ า ค เพราะ ค น ไ ท ย ขี้ ส ง ส า ร ตนก็ โ ด น มา เ ย อ ะ เหมือนกัน งานนี้ทำเอาบรรดาชาว เ น็ ต ต่างเข้ามาแสดงความ คิ ด เ ห็ น กันอย่างล้มหลาม

เม้นต์ชาว เ น็ ต

พิมรี่พาย

โพสต์แม่หมู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *