แฟนชาวเวียดนามแห่เชียร์ ฉลามเอส ดาราซีรีย์ดัง

สำหรับ นั ก แ ส ด ง ดังอย่าง ฉลามเอส ศุภ ส ง่ า ว ร ว ง ค์ ที่มี ดี ก รี เป็นถึงนัก กี ฬ า ที ม ช า ติ

ซึ่งได้ลง แ ข่ ง ว่ า ย น้ำ ประเภท ผ ลั ด ฟ รี สไตล์ 4 คู ณ 100 เ ม ต ร ชาย ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 14 พค 65

และได้ ค ว้ า เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ด ง ไป ค ร อ ง ในที่สุด นอกจาก ผ ล การ แ ข่ ง ขัน จะที่เรียก สี สั น ให้กับ แ ฟ นๆแล้ว

อีกอย่างหนึ่งก็คือ ค ว า ม ห ล่ อ ของหนุ่ม ฉลามเอส ที่ทำเอาเหล่า แ ฟ น ค ลั บ ชาว เ วี ย ด น า ม

แห่ เ ชี ย ร์ เ ก า ะ ขอบ ส ร ะ น้ำ กันอย่าง คั บ คั่ ง พร้อมกับนำ รู ป มาขอ ล า ย เ ซ น ต์ และบางคนได้เผยว่า

ไป ดั ก ร อ ที่ ส น า ม บิ น ตั้งแต่วันที่หนุ่มฉลามเอส เ ดิ น ท า ง มาถึง เพื่อจะขอ ถ่ า ย รู ป ส่วนต้น เ ห ตุ ที่ทำให้ สาว เ วี ย ด น า ม

ตาม ค ลั่ ง ไ ค ล้ หนุ่มฉลามเอสขนาดนี้ เพราะทางด้านฉลามเอส เป็น นั ก แ ส ด ง ซี รี ย์ วายที่ โ ด่ ง ดั ง

แบบข้าม ป ร ะ เ ท ศ นั่นคือเรื่อง บัง เ อิ ญ รัก 2 ซึ่งด้านฉลามเอสได้เป็นรับ บ ท ตั ว ล ะ ค ร ชื่อว่า ก้ อ น หิ น

จึงทำให้เกิด ก ร ะ แ ส ดัง และกลายเป็น ข วั ญ ใ จ อั น ดั บ ห นึ่ ง ในสนามแบบที่ไม่ต้อง ส ง สั ย

ถ่ า ย รู ป

ล า ย เ ซ น ต์

ฉ ล า ม เอส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *