หมอปลาและทีมงาน สำนึกผิดขอขมา หลวงปู่แสง

กลายเป็นข่าว ดั ง อย่างต่อเนื่อง สำหรับ หมอปลาและน้ำฟ้า ท น า ย ไพศาล เบลล์ ขอบสนามและกันจอม พ ลั ง

ได้ทำ พี ธี ขอ ข ม า หลวงปู่แสง โดยมี ทิ ศ ไพรวัลย์ เป็นคนกล่าวนำต่อหน้ารูป นายจีรพนธ์ เผย มีผู้ เ สี ย ห า ย มา ร้ อ ง

เรียนว่าถูกพระ เ ก จิ ดั ง ถูกเนื้อต้องตัวแต่ไม่มีหลัก ฐ า น แต่ผู้ เ สี ย หายวานน้องแคทนัก ข่ า ว เข้าไปเป็นเพื่อน

โดยที่ตัวน้องแคทเองไม่รู้เรื่อง อ ะ ไ ร เลย แต่ ยื น ยั น ว่าไม่ได้มีการไปสร้างหลัก ฐ า น แต่อย่างใด ทุกคนทำหน้าที่ตัวเอง

จัด แ จ ง กันเอง ส่วน ภ ร ร ย า ท น า ย ไพศาลก็ไปด้วย แต่ทุกคนไม่รู้เรื่อง แม้กระ ทั่ ง กลุ่ม สื่ อ มวลชนที่ไปทำ ข่ า ว ด้วย

และเมื่อวานมีผู้ใหญ่ของส ถ า นี ช่องหนึ่งโทรมาหาตน พ ย า ย า ม จะให้พูดว่ามีการ ว า ง แ ผ น จั ด ฉ า ก

ซึ่งบางทีบท ล ง โ ท ษ ก็ แ ร ง เกินไป น้อมรับ ผิ ด ทุกอย่างแต่ผู้ สื่ อ ข่าวก็ ห ม า ตัวหนึ่งที่ ค า บ เ ห ยื่ อ ไปให้เขา

ส่วน ห ม อ ปลาขอหยุดทำหน้าที่สัก ร ะ ย ะ และ ข อ ฝากถึง “พระ ดั ง รูปหนึ่งที่ออกมา เ ค ลื่ อ น ไหว” ขอให้ ส อ น ตัวเอง

ไม่ต้อง ส อ น หมอปลา ลองพระท่านนั้นทำอะไร ผิ ด ก่อน ถ้ามีหลัก ฐ า น ตนไปแน่ ส่วนที่ชาว เ น็ ต ขุ ด เรื่องใน อ ดี ต

ถึง ห ม อ ปลา รูปของตน บางคนอยากเอาไปติดเอง ไม่ได้เอามา ข า ย เพื่อหา เ งิ น หรือหวังผลประโยชน์อะไรเลย

และ แ พ ท ย์ เองก็บอกว่าการ รั ก ษาแบบนี้ก็เป็น จิ ต วิทยาอย่างนึง ทั้งนี้ ที ม ของหมอปลา น้ อ ม รับคำติ และจะ แ ก้ ไ ข

ในส่วนที่ ผิ ด พ ล า ด ตนเองขอ ยื น ยันว่า ไม่จำเป็นต้อง หิ ว แ ส ง ส่วนนัก ข่ า ว ที่ให้ พ้ น ส ภ า พ การทำงาน

สภาพ จิ ต ใจของน้อง ย่ำ แ ย่ แต่ระหว่างหางานใหม่นั้น จ อ ม พ ลั ง จะเป็นคนดู แ ล ค่ า ใช้จ่ายของน้องเอง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *