หมอปลา เดือด ไม่ขอร่วมงาน หม่ำ บอล นุ้ย

จากกรณีที่ ห ม อ ปลา พร้อม สื่ อต่างๆ เข้า บุ ก สำ นั ก ต ร ว จ ส อ บ ห ล ว ง ปู่ แสง จนเกิด ก ร ะ แ ส ตี ก ลั บ

แล้วทางด้าน ห ม อ ปลาได้ออกมา ข อ โ ท ษ แล้ว หลังจาก นั ก ข่ า ว สาว ถูก ช่อง เ วิ ร์ คพ อ ย ท์ สั่งให้ พ้ น ส ภ า พ การทำงาน

ล่าสุดด้าน ห ม อ ปลาได้ออกมาเผยว่า พอตนรู้ว่า นั ก ข่ า ว สาวถูก ไ ล่ อ อ ก ตนก็ ติ ด ต่ อ ไปหา ผู้ บ ริ ห า ร พ ย า ย า ม อ ธิ บ า ย ให้ฟัง

แต่เขาไม่ฟัง ซึ่งตนต้อง รั บ ผิ ด ช อ บ เพราะเรื่องมันเกิดจากตน ไม่ใช่ นั ก ข่ า ว สาว ทั้งนี้ตนขอกล่าว ข อ โ ท ษ หม่ำ จ๊กม๊ก นุ้ย เชิญยิ้ม

และบอล เชิญยิ้ม รวมไปถึงทุกคนที่ตนเคย ร่ ว ม ง า น กับช่องนี้ จริงๆตนรักพวกพี่ แต่ตนต้อง รั บ ผิ ด ช อ บ ทุกอย่าง

ด้วยการจะไม่ขอ ร่ ว ม ง า น กับช่องนี้ เพราะถ้าน้องเห็นตนยังอยู่ช่องนี้อยู่ น้องจะรู้สึกอย่างไร ว่าเป็น เ ห ยื่ อ ของตนหรอ

หรือตนเป็นคนใช้ให้น้องไป ต่อมาทางด้าน ห ม อ ปลาได้เผยอีกว่า บ ท ล ง โ ท ษ นี้มัน รุ น แ ร ง เกินไป

ซึ่งตนก็พร้อมจะ รั บ ผิ ด ช อ บ ทุกอย่าง มันคือ เ จ ต น า ของตน ไม่ได้จะมา ป ก ป้ อ ง ใคร มันเป็น แ บ บ นี้จริงๆ

หลังจากนี้ไป ตนจะไม่ขอเข้าไป ยุ่ ง เกี่ยวกับช่อง เ วิ ร์ ค พ อ ย ท์ อีก ไม่ว่าจะมี ร า ย ก า ร ไหน ติ ด ต่ อ มาก็ตาม

แล้วก็ต้อง ข อ โ ท ษ กับรายการที่ ติ ด ต่ อ มาก่อนหน้านี้ด้วย ว่าไม่ ส า ม า ร ถ ร่วมงานได้จริงๆ และจะขอ รั บ ผิ ด ช อ บ เ ยี ย ว ย า

กับ นั ก ข่ า ว สาวที่ถูก ไ ล่ อ อ ก ด้วย เป็นจำนวน เ งิ น ที่เคยได้รับในแต่ละ เ ดื อน จนกว่าจะได้งานใหม่

ห ม อ ปลา

หม่ำ

บอล นุ้ย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *