เผยความคืบหน้า คดีแตงโม เจอสิ่งนี้ในเลือด

แม้เรื่องนี้จะ แ ถ ล ง จบ ปิ ด ค ดี ไปแล้ว แต่ทุกคนยังคง ส ง สั ย และให้ความ ส น ใจอย่างมาก สำหรับเรื่องของ ส า ว แตงโม นิดา

ได้ส่งสำนวนให้ อั ย การนนท์ และยังให้ เ จ้ า หน้าที่ตำ ร ว จ สอบเพิ่มอีก 20 ประ เ ด็ น ล่าสุด อั ย การนนท์ยังเรียก

2 ทีมแพทย์ ผ่ า ชั น สูตร ร่ า ง ด า ร า ส า ว เข้าพบ เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรม ก ร ข่ า ว ได้เผยข้อมูลหลัง พ ย า น

บุคคลบนเรือจำนวน 1 ราย พบ ส า ร กลุ่ม เ บ นโ ซ ไ ดอ า ซิ ปิน ส์ ชนิด Alprazolam ผู้ ต ร ว จ การ แ ผ่ น ดิ น

เผย ยังไม่ได้รับ คำชี้ แ จ ง จาก ตร.ปมไม่ตรวจสาร เ ส พ ติ ด 2 ผู้ต้องสงสัยบนเรือ ขณะนี้ได้รับหนังสือ ผ ล การตรวจสอบ

ข้อ เ ท็ จ จริงจากสถ า บั น นิ ติ เ ว ช วิทยา ตามที่นายรณณรงค์ แก้ว เ พ็ ช ร์ ประ ธ า น เครือ ข่ า ย รณรงค์ ท ว ง คื น

ความ ยุ ติ ธรรมในสังคม ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการ แ ผ่ น ดินพิ จ า ร ณ า และ แ ส ว ง หาข้อ เ ท็ จ จริง

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ตำรวจเมืองนนทบุรีประ ส า น แ พ ท ย์ และ เ จ้ า หน้าที่ส ถ า บั นนิ ติ เ ว ช วิทยา ตรวจ ร่ า ง กาย 5 ราย

ที่อยู่ในเรือ ลำ เ กิ ด เ ห ตุ เก็บ ปั ส ส า ว ะ 3 ราย ตรวจเลือด ปั ส ส า ว ะ 1 ราย แต่มี 1 คนไม่ได้ทำการ ต ร ว จ แต่อย่างใด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *