แฉแชทลับ คู่รัก พับเบาะรถระเริงรัก

เมื่อมี ข่ า ว ระหว่าง พ ร ะ กับ สี ก า ที่เผยความ สั ม พั น ธ์ กัน ยังคงเป็น ป ร ะ เ ด็ น ให้ตามกันต่อ เ นื่ อ ง

ถึงแม้ล่าสุด อ ดี ต พ ร ะ สิ ก ข า มาเป็น ฆ ร า ว า ส แล้วนั้น ยังมีการ ป ล่ อ ย ข้อความ อ อ ก มาอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 แ ช ท ลั บ จาก แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ไ ล น์ ที่มีการ ส น ท น า กันระหว่าง แ ช ท ที่ถูกตั้งชื่อว่า

“ขวดสีฟ้า ฝ า สีเหลือง” และ “คุ ณ พ ร ะ” ซึ่ง ส น ท น า พูดคุยคล้ายกับ พ ร ะ และ สี ก า ซึ่งมีบางประโยค

ของข้อความบาง ช่ ว ง บาง ต อ น ที่ ร ะ บุ คำว่า “เ จ ริ ญ พ ร” แต่จากการ ส น ท น า ของ แ ช ท มีลักษณะของการ

นัดพบกันตอนกลางคืน เมื่อวันที่ 7 เดือน 2 ประมาณ 21.56 น. ค า ด ว่าน่าจะเป็น สี ก า เข้าไปรับที่วัด

แ ช ท ก็ เ งี ย บ ไป ต่อมาวันที่ 8 เดือน 2 โ ท ร คุยกันอีกครั้ง ในช่วงเวลา 02.22 น.

นอกจากนี้ ยังมี แ ช ท ที่บอก รั ก กัน และพูดคุยกันถึงเรื่องการ โ อ น เ งิ น ให้กันอีกหลายครั้ง

แชท ลั บ พระ-สีกา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *