แซน เผยแล้ว ฟ้อง จิน จรินทร์

จาก ป ร ะ เ ด็ น ที่หลายคน กำ ลั ง ใ ห้ ความ ส น ใ จ อย่างมาก นั่นคือ ก่อนหน้านี้ด้าน ตำ ร ว จ ได้ออกมา แ ถ ล ง สรุป ค ดี

และเมื่อจบการ แ ถ ล ง ด้าน แซน วิศาพัช ได้ออกมาเผยผ่านไอจี ที่เป็นรูปคู่กับกระติก ที่มี ใบ ห น้ า ยิ้ ม แ ย้ ม ทำให้เหล่าชาว โ ซ เ ชี ย ล

เข้า ค อ ม เ ม้ น ต์ จนเกิดเป็น ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า อย่างล้นหลาม ไม่เว้นแม้แต่ คู่ ส า มี  ภ ร ร ย า อย่าง หนิง ปณิตา กับ จิน จรินทร์

ก็ได้เข้า วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ เช่นกัน ต่อมาได้แซน ได้นำ ค อ ม เ ม้ น ต์ ของ จิน สามีหนิง ที่เขียนว่า เ ฮี  ..ยตัวจริง นั่ ง ร ถ ตู้

ส่วนตัว ป ล อ ม เดินเล่นตาม บ่ อ สวน ส า ธ า ร ณ ะ พร้อมระบุว่า ฟ้ อ ง ส า มี หนิง ล่าสุด แซน ได้เดินทางมากับ ท น า ย ส่วนตัว

เพื่อเข้า แ จ้ ง ค ว า ม เอา ผิ ด กับ จิน ข้ อ ห า ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท พร้อมทั้งเผยว่า ส่วนของหนิง นั้นต้องรอให้ ท น า ย ต ร ว จ ส อ บ ก่อน

ว่าจะเข้า ข้ อ ก ฎ ห ม า ย อ ะ ไ ร บ้าง และพอใจที่จะมา แ จ้ ง ค ว า ม กรณีดังกล่าว เพราะเราไม่เคย รู้ จั ก  กั น และทำไมถึงมาพูด แ บ บ นี้

จะไม่มีการ ย อ ม ค ว า ม อย่างแน่นอน ส่วนด้านกระติกนั้น ก็น่าจะ ฟ้ อ ง ด้วย ไม่น่าจะ ย อ ม เพราะ โ ด น หนัก ข น า ด นี้

และเรื่องของค่า เ สี ย ห า ย นั้น ค่าตัวตนไม่ได้ถูก เรียก 7-8 หลักก็ได้ และไม่มีความ กั  ง ว ล อ ะ ไ ร เลย อย่างกรณี จิน อยากให้เป็น ตั ว อ ย่ า ง

เพราะไม่มีใครเคยมาพูด ห ย า บ ค า ย ขนาดนี้ ด้าน ท น า ย พรศักดิ์ เผยว่า เรื่องนี้เป็นการ แ จ้ ง ค ว า ม ข้ อ ห า ห มิ่ น ป ร ะ ม า ท

โดย โ ฆ ษ  ณ า ที่เขียนผ่านไอจีส่วนตัว ทำให้แซน เ สี ย ห า ย ที่ข้อความระบุแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อ แต่ก็ไม่อาจเป็น ค น อื่ น ได้

โพสต์ แซน

แซน

หนิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *