โม เตรียมขอแม่ ภนิดา ทำสิ่งนี้เพื่อแตงโม

เรียกได้ว่าทั้ง ส ว ย ทั้ง เ ก่ ง สำหรับ ส า ว “โม อมีนา พินิจ” ที่ล่าสุดได้ ร่ ว ม งาน เ ดิ น แ บ บ Club Hi Class ใน ธี ม ม ห า เ ศ ร ษ ฐี ดูไบ

ณ โ ร ง แ ร ม Almeroz Hotel ร า ม คำแ ห ง เมื่อวันที่ 23 เม.ย.65 ที่ผ่านมา ก่อนเริ่มงาน ส า ว โม ได้ให้ สั ม ภ า ษ ณ์ กับ นั ก ข่ า ว

ถึง โ ป ร เ จ็ ก ต์ ส า ร ค ดี แตงโมที่มีแพลนจะทำขึ้นมาเพื่อ ร ะ ลึ ก ถึง ด า ร า ส า ว ผู้ ล่ ว ง ลั บ โดยคนเสนอไ อ เ ดี ย คือ แอนนา

และกลุ่มเพื่อน ล ง ทุ น เองทั้งหมด และเตรียมขอ อ นุ ญ า ต คุณแม่ภนิดา ศิ ร ะ ยุทธ โ ย ธิ น และได้แสดงความ คิ ด เ ห็ น ถึง

นิก คุณาธิป และป้าแตง แม่บ้านของพี่แตงโมหลัง แ ถ ล ง ข่ า ว และยังเปิดใจ เ ผ ย ใน ร า ย การหนึ่งว่า เคย ขึ้ น ค อ น โ ดฯ

ด า ร า ชายแล้วแ..ก้ ผ้ า ต่อหน้า แต่ ถู ก เ มิ น โดยโมได้บอกว่า อ ะ ไ ร ที่เป็นตัวเราเราก็บอก จะไม่มีการเป็น ด า ร า 24 ชั่วโมง

ค อ น เ ท น ต์ แบบนี้หลายคนชอบเราหรือเปล่า ไม่ ก ลั ว ว่าคน อื่ น จะมองเราเป็นผู้หญิง แ ร ง ๆ เ ห ร อ

แล้วเรื่อง ส า ร ค ดี แตงโม ได้มีการพูดคุยกับแอนนา แอนนาเป็นคน เ ส น อ ไ อ เ ดี ย นี้ ว่าอยากทำ ส า ร ค ดี ผู้หญิงที่ชื่อแตงโม

ส่วนเรื่องการ ล ง ทุ น โมไม่ได้ขอ ส ป อ น เ ซ อ ร์ จากใครเลย เราทำด้วยใจของเราจริงๆ แต่ยังไงต้องขอคุณแม่ก่อนอยู่แล้ว

ถ้า เ ส ร็ จ งานพี่ทุกอย่าง 100% ก็คงเข้าไป คุ ย กับคุณแม่ ส่วน 26 เม.ย.65 นี้จะ แ ถ ล ง ปิ ด ค ดี ก็ต้องให้เป็นการทำงานของ ตำ ร ว จ ไป

ส่วนเรื่องนิก “ไม่ได้คุยกัน และไม่ได้อยากพูดถึง ตอนงานก็ ต้ อ น รับอย่างดี ใครจะพูด ยั ง ไ ง ก็ตาม ไม่ใช่ความ จ ริ ง ค่ ะ”

ส่วนป้าแตง โม เ อ็ น ดู น า ง น ะ ค ะ ตอนคุณพ่อ ป่ ว ย โมก็ไป เ ยี่ ย ม ตอนรับ ป ริ ญ ญ า ก็เจอ แต่จะบอกว่าไม่เคย เ จ อ ก็ แ ป ล ก ๆ อยู่

โม อมีนา-แตงโม

โม อมีนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *