เท่ง ยอมพูดแล้ว มีปัญหากับส้มเช้ง จริงหรือไม่

อยู่ๆ ก็ ก ล า ย เป็น ก ร ะ แ ส ด ร า ม่ า อย่างหนัก เมื่อด้าน ส้มเช้ง สามช่า ได้ออกมาเผยถึงเรื่องราวที่

ตนไม่ได้ไป ร่ ว ม ง า น บ ว ช โหงวเฮ้ง ลูกชาย ต ล ก ดัง เท่ง เถิดเทิง เพราะไม่ได้ถูกเชิญ ทั้งที่เป็น พี่ น้ อ งกัน

ต่อมาทำเอาด้านโหงวเฮ้ง ถึงกับไม่ พ อ ใ จ กับส้มเช้งที่เป็นอาของตน ว่าทำไมถึงทำ ค ลิ ป ออกมาอย่างนั้น

เนื่องจากบ้านตนถูก ช า ว เ น็ ต โ จ ม ตี ห า ว่ า ไม่เอา ญา ติ เลย มันค่อยข้าง ก ร ะ ท บ จิ ต ใ จ กับบ้านตน

ล่าสุด ทางด้าน ต ล ก ดังแถว ห น้ า ของ ไ ท ย อย่างเท่ง เถิดเทิง ได้ไปทำ พิ ธี บ ร ว ง ส ร ว ง หนังเรื่อง ทิดน้อย

จึงได้เข้าไป ส อ บ ถ า ม เกี่ยวกับ ป ร ะเ ด็ น ด ร า ม่ า ดังกล่าว ซึ่งทางด้าน หนุ่มเท่ง เผยว่าตนไม่ รู้ ข่ า ว นี้ มันมี ข่ า ว หรอ

เพราะตนไม่ค่อยได้เล่น โ ท ร ศั พ ท์ หรืออ่าน ข่ า ว ตนจะจับโทรศัพท์ก็ต่อเมื่อมีคนโทรมาหา หรือตนจะโทรคุย ธุ ร ะ

แล้วก็มีใช้ ฟั ง เ พ ล ง แค่นั้น เลยทำให้ไม่รู้เรื่องนี้ แต่เรื่องความ สั ม พั น ธ์ กับ ส้มเช้งนั้น ตน ยื น ยั น ว่า

ก็ยังเป็นพี่น้องกัน มันไม่ได้มี อ ะ ไ ร เลย อย่างไรก็ตามคงต้องรอให้ตนรู้เรื่อง ข่ า ว ก่อน ค่อย ม า ว่ า กัน อีกที

ส้มเช้ง

ลูกชาย เท่ง

เท่ง เถิดเทิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *