มิลลิ สุดปัง โชว์แร็พในเทศกาลดนตรีระดับโลก

พ ล า ด ไม่ได้สำหรับ ศิ ล ปิ น เดี่ยวของไทยย่าง “มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล”

ที่ได้ขึ้น โ ช ว์ ใน งาน เ ท ศ ก า ล ดนตรีระดับ โ ล ก Coachella 2022 รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

นอกจากจะ เ อ า เพลง ดั ง อย่าง สุ ด ปั ง และ Mirror Mirror ไปแสดง โ ช ว์ แล้ว ยังสร้าง ก ร ะ แ ส โดยการ

นำเรื่อง ร า ว ในประเทศไทยไปร้อง โ ช ว์ โดยเริ่มต้นจากการไหว้ ย่ อ ส ว ย ๆ และบอกว่า เธอเป็นคนไทย และอยากจะ เ ล่ า

เรื่องของ ชี วิ ต ในประเทศให้ฟัง เริ่มต้นด้วยประ โ ย ค “I’m Thai, Thailand so hot so hot” ประเทศไทยอากาศ ร้ อ น มาก

ตามด้วยท่อน เ ด็ ด อาทิ “One thing I didn’t ride an elephant” ช่วย ล บ ภาพจำของชาว ต่ า ง ชาติที่มองว่า คนไทยต้อง ขี่ ช้ า ง ใน ชี วิ ต ประจำวัน

“รถไฟฟ้าบีทีเอสก็มี ค่ ะ subway ก็มี” เสนอให้ เ ห็ น ว่าประเทศไทยก็มีความ เ จ ริ ญ มีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน

แถมยังก่อน จ บ โ ช ว์ มิลลิยังสร้าง ก ร ะ แ ส ด้วยการ ห ยิ บ ข้าวเหนียวมะม่วง มากิน โ ช ว์ กลางเวที ก่อนจะเดิน ล ง เวทีไป

มิลลิ ดนุภา คณาธีรกุล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *