แมท ทำสิ่งนี้ หลังสงกรานต์ป่วยหนัก

มาแล้ว โพสต์ที่ ร อ ค อ ย หลังจากหนุ่มสงกรานต์ เตชะณรงค์ ท า ย า ท อ า ณ า จั ก ร โ บ นั น ซ่า เขาใหญ่

และยังเป็น ห ว า น ใ จ น า ง เ อ ก สาวสวยอย่างสาวแมท ภีรนีย์ คงไทย ซึ่งก่อนหน้านี้ หนุ่มสงกรานต์ได้โพสต์ภาพ

ขณะตัวเองกำลัง รั ก ษ า ตั ว ลงส ต อ รี่ ออก กำ ลั ง ก า ย หลัง มีข้อความ ได้ เ ว ล า ก ลั บ มาดูแล สุ ข ภ า พ

เพราะเนื่องจากหนุ่มสงกรานต์ได้เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ ช น ร ถ ก ร ะ บ ะ ขณะกำลัง ปั่ น จั ก ร ย า น กับเพื่อนๆที่เขาใหญ่

ทำให้ได้รับ บ า ด เ จ็ บ และต้อง รั ก ษ า ตั วที่ ICU ถึง 7 วัน โ ห น ก แ ก้ ม ด้านซ้าย บ ว ม ช้ำ และได้รับกา รเ จ า ะ คอ

เพื่อช่วยในการ ห า ย ใ จ หลังจากหนุ่มสงกรานต์ได้โพสต์ ข้ อ ค ว า ม ดังกล่าว แฟนๆต่างกันพา ติ ด ต า ม

และรอดูความ เ ค ลื่ อ น ไ ห ว จากทางด้านสาวแมท โดยก่อนหน้านี้สาวแมทได้โพสต์ ส ต อ รี่ เป็น บ ร ร ย า กา ศ วิ ว แ ม่ น้ำ เ จ้ า พ ร ะ ย า

ซึ่งคาดว่าน่าจะ ถ่ า ย จาก ตึ ก ของ โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช และ ส ต อ รี่ ล่าสุดคือน้อง สุ นั ข สุด ที่ รั ก ของสาวแมท พร้อมข้อความ คิ ด ถึ ง

ซึ่งแฟนๆก็เดากันว่าน่าจะ ห่ า ง กั น เพราะสาวแมทต้อง ดู แ ล สงกรานต์ที่ โ ร ง  พ ย า บ า ล อย่างแน่นอน ทั้งนี้ขอให้คุณสงกรานต์ ห า ย ไ ว ๆ สุ ข ภ า พ แ ข็ ง แ ร ง เร็ววัน

สงกรานต์

สงกรานต์ แมท

ไอจีสาวแมท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *