อ.เจ ลั่นขอเอาชีวิตเข้าแลก เผยแชทแตงโมคุยกับคนปริศนา

เ จ้ า ของเครื่อง เ ซ่ น ไ ห ว้ ที่บอก วิ ธี ให้ช่วยตามหาแตงโม ในวันพบ ร่ า ง

และบอกว่าแตงโมมาหา มา สื่ อ ส า ร ด้วยอย่าง “อาจารย์เจ จักรรินทร์”

ล่าสุดได้ อ อ ก มาโพสต์ภาพผ่าน เ ฟ ซ บุ๊ ก อ้ า ง ว่าเป็น แ ช ท แตงโมคุยกับบุคคล ป ริ ศ น า

พร้อม แ ค ป ชั่ น ว่า ส่งส่วนที่พอส่งได้ จาก แ ช ท ก ร ะ @ @ @@ อ่านเพื่อให้ออกมา ส า ร ภ า พ ครับ

ที่ทำให้ เ กิ ด เรื่อง ร้ า ย แ ร ง แค่อยากให้ออกมา ย อ ม รั บ กับ สั ง ค ม เพราะ อ ะ ไ ร ถึงไม่ ถ อ ย

ซึ่ง แ ช ท นี้ อาจารย์เจ บอกว่ามีคน ส่ ง มาให้ แต่บอกไม่ได้ว่าใคร จึงทำให้มีคน เ ข้ า มา

ค อ ม เ ม น ต์ แสดงความคิด เ ห็ น ส นั บ ส นุ น ให้ช่วยหาความ จ ริ ง การ เ สี ย ชี วิ ต ของแตงโม

ช า ว เ น็ ต ต่าง ส ง สั ย ทำไมไม่ ส่ ง ให้พี่แอนนาแต่กลับ ส่ ง ให้คน อื่ น และยังมีชาว เ วี ย ด น า ม

เข้ามา ค อ ม เ ม น ต์ ว่า “เราจะไม่มา เ ที่ ย ว ประเทศไทยหาก ค ดี แตงโมยังไม่ได้รับความเป็น ธ ร ร ม”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *