หนิง พร้อมเพื่อนๆไถ่ชีวิตโคกระบือ ส่งบุญใหญ่ให้แตงโม

สำหรับ ผู้ จั ด คน ส ว ย อย่าง หนิง ปณิตา ที่คอย ติ ด ต า ม เรื่องราวการ เ สี ย ชี วิ ต ของ

น า ง เ อ ก สาว อย่าง แตงโม นิดา มาตั้งแต่วันที่ เ กิ ด เรื่อง ซึ่งวันที่ จั ด ง า น ให้แตงโมนั้น

ด้านหนิง ก็ได้เผยอย่าง ชั ด เ จ น ว่าไม่ใส่ ซ อ ง ให้แม่ แต่จะนำ เ งิ น ทำ บุ ญ ให้แตงโม

ล่าสุด ได้ครบ 1 เดือน กับการ จ า ก ไ ป ของแตงโม ด้านหนิง โม จั๊กจั่น พร้อมเพื่อนๆ ได้เดินทางไปที่อยุธยา

เพื่อไป ทำ บุ ญ ไ ถ่ โ ค ก ร ะ บื อ รวม 40 ชีวิตให้กับส ม า ค ม คน ตา บ อ ดของไทย

ที่จะส่งไปให้คน ต า บ อ ด ภาค เ ห นื อ ได้ เ ลี้ ย ง ต่อ ส ร้ า ง อ  า ชี พ ซึ่งผล บุ ญ ใ ห ญ่ ในครั้งนี้

ทุกคนตั้งใจที่จะ อุ ทิ ศ ให้แก่แตงโม และด้านหนิงเผยว่า ตั้งแต่ เ กิ ด ก็เพิ่งเคยเห็น วั ว ค ว า ย รับรู้ น้ำ ต า ไ ห ล

งานนี้บรรดาคนใน ว ง ก า ร ต่าง แ ห่ เข้ามาร่วม อ นุ โ ม ท น า บุ ญ กันมากมาย รวมไปถึง ซุ ป ต า ร์ ตัวแม่อย่าง อั้ม พัชราภา ด้วย

โพสต์

เพื่อน

หนิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *