สาวคู่ซี้ ประกาศหาสามีร่วม แต่งแพคคู่

สำหรับในยุค ปั จ จุ บั น นั้น มีหลายคนต่าง เ ลื อ ก ที่จะหาคู่ผ่านทาง แ อ ป พ ลิ เ ค ชั่ น ต่างๆ เพื่อหาเพื่อนคุย หรือ คู่ รั ก

ที่ แ น ะ นำ พาให้มา รู้ จั ก กัน รวมไปยัง เ ฟ ซ บุ๊ ค ที่มี ฟี เ จ อ ร์ ในการ ห า คู่เช่นกัน ทำให้ผู้คนเกิดความ ส น ใ จ มากมาย

ต่อมาทางด้าน ส อ ง สาว เพื่อน รั ก ก็ได้โพสต์ ป ร ะ ก า ศ หา ส า มีผ่านทางเฟซบุ๊ค ที่ระบุ คุ ณ ส ม บั ติ ที่ทั้งสองต้องการ แ บ บ ไม่ เ ห มื อ น ใคร

ล่าสุด เพจ Viral Sensasi Malaysia ได้เผยเรื่องราวของสองสาวเพื่อน รั ก ที่ออกมาโพสต์ ป ร ะ ก า ศ ตามหาชายหนุ่ม

เพื่อที่จะ แ ต่ ง ง า นด้วย โดยทำตาม ข้ อ เ ส น อ ของทั้งสอง ที่ว่าจะต้อง ยิ น ย อ ม ที่จะ แ ต่ ง กับสองสาวพร้อมกัน เ ว ล า เดียวกัน

และที่ต้อง กำ ห น ด คุณ ส ม บั ติไว้ แ บ บ นี้ ก็เพราะทั้งคู่นั้นเป็นเพื่อน ที่ รั ก กั น มากและไม่ รั ง เ กี ย จ ที่จะมี ส า มี ร่วมกัน

จึงอยากหาชายสักคนที่ ย อ ม รั บได้ จึง ตั ด สิ น ใ จ ลองมา เ สี่ ยงผ่านเพจนี้ ทั้งนี้ได้เผยว่า พวกตนมีอายุ 31 กับ 27 ปี

สาวอายุ31 เป็นแม่ เ ลี้ ย ง เดี่ยว ทำงานเป็นเจ้า น า ยตัวเอง และสาวอายุ 27 ปีนั้น ยัง โ ส ด อยู่ เปิดร้าน ซั ก รี ด

งานนี้หลายคนที่เห็นโพสต์ดังกล่าว จึงไม่เห็นด้วยกับการ ก ร ะ ทำนี้ จึงเกิดการ วิ พ า กษ์ วิ จ า ร ณ์อ ย่างมากมายในโลก อ อ น ไ ล น์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *