นิวเคลียร์ เปิดใจ เคยทะเลาะ เพชรจ้า พาลูกย้ายเข้าคอนโดหรู 30 ล้าน

คุ ณ แม่ลูก1 ที่ โ ส ด ส ว ย และ ร ว ย มาก สำหรับ “นิว เ ค ลี ย ร์ หรรษา” หลัง ห ย่ า ส า มี “ดี เ จ เพชรจ้า”

เธอได้ ทุ่ ม เงินก้อนใหญ่สร้างบ้านหลังโต และเมื่อไม่นานยังได้ ซื้ อ คอนโดใน ร า ค า 30 ล้ า น อีกด้วย

ล่าสุดเธอได้มา ร่ ว ม งานจาก เ ก า ห ลี ใต้ ในฐานะ พ รี เ ซ็ น เ ต อ ร์ คนแรก หลัง จ บ งานได้ให้ สั ม ภ า ษ ณ์ ถึงการ ตั ด สิ น ใจซื้ อ คอนโด ร า ค า สูง

และเกิด ด ร า ม่ า ว่าเธอไม่เลี้ยงลูก จึงได้ เ ปิ ด ใจถึงการ ซื้ อ คอนโดน ร า ค า สูงถึง 8 หลักว่า

และมีการ ตั ด สินใจยังไง คิดนานไหมกว่าจะ ซื้ อ เพราะมันก็เป็น มู ล ค่ า ที่ค่อนข้าง เ ย อ ะ

แต่ถามว่า บ า น ปลายไหม ก็ไม่ค่อย เพราะเราค่อนข้าง คุ ม ง บ เพราะไหนจะบ้านที่ยังไม่ได้ แ ต่ ง กำลัง ขึ้ น โ ค ร ง

แล้วถามว่าเราจะอยู่ ค อ น โด ถ า ว ร เลยหรือเปล่า แล้วที่คอนโดนั้นมี มุ ม ของลูกไหม

แต่นิวก็เคยพาไทก้ามาบ้างแล้ว แต่เดี๋ยวบ้านก็ เ ส ร็ จ เลยไม่อยากให้เขา ชิ น กับ ค อ น โ ด ไม่อยาก ย้ า ย นู่น ย้ า ย นี่มาก

แล้วที่มี ด ร า ม่ า ไม่เลี้ยงลูก คนในครอบครัวเขาจะเห็นว่าเรา เ ลี้ ย ง ไม่ต้องมานั่งบอก เพราะตอน เ ลี้ ย ง ก็ไม่ได้ มั ว มาจับโทรศัพท์

มี อึ ด อั ด บ้าง ก ลั ว วันนึงไทก้าโตจะมาอ่าน อ ะ ไ ร แบบนี้ เรา แ ค ร์ ลูกมากกว่า แต่เมื่อ โ พ ส ต์ อ ธิ บ า ย ไป ก็จะมี เ พ จ แ ก๊ ง แม่ๆ

มาให้กำลังใจ เพราะแม่ๆก็จะเข้าใจกันว่า เราเลี้ยงลูก ข น า ด ไหน ไม่จำเป็นต้องถ่าย รู ป โ ช ว์ บอกว่า เ ลี้ ย ง ลูกนะ

ส่วนไทก้าด้วย วั ย ของเขา พูดเก่งมาก แ อ๊ ก ติ้ ง ทำ เ อ ง หมด เล่นหูเล่นตา มีติดต่องานมา เ ย อ ะ แต่ไม่ รั บ เพราะไม่อยาก บั ง คั บ เขา

และไทก้าก็ ติ ด พ่อมาก เพราะเขา ส ป อ ย ล์ ลูก ก็เลยทำให้มี ท ะ เ ล า ะ กันบ้าง แ น ว คิ ด การเลี้ยงลูกของเราไม่ ต ร ง กันแต่ลูกก็ เ ข้ า ใ จ เพราะเขา ฉ ล า ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *