แม่ของนางเอกสาว แตงโม นิดา ลั่นให้อภัยปอ โรเบิร์ตแล้ว

ล่าสุด วันนี้ 4/3/65 ทางด้าน ร า ย ก า ร โ ห น ก ร ะ แส ที่มี พิ ธี ก ร มากความ ส า ม า ร ถ อย่าง หนุ่ม กรรชัย

ได้เชิญคุณแม่พนิดา ที่เป็นแม่ของนางเอกสาวแตงโม นิดา เพื่อ พู ด คุ ย ถึง ป ร ะ เ ด็ น เรื่องการ เ สี ย ชี วิ ต ของแตงโม

ที่คุณแม่ได้มีการ เ ผ ย ว่า ตนได้ให้ อ ภั ย กับ ไ ฮ โ ซ ปอ และโรเบิร์ตแล้ว ซึ่ง ไ ฮ โ ซ ปอนั้นแม่ให้ อ ภั ย อย่างเต็มร้อย

เนื่องจากตัว ไ ฮ โ ซ ปอ ได้แสดงความ รู้ สึ ก ผิดตั้งแต่วันแรก โทรมา ร้ อ ง ไ ห้ กับตนตลอด ถึงทุกวันนี้ก็ยังคุยกัน

และเป็นผู้ชายที่ สุ ภ า พ มาก แล้วยังทำ บุ  ญ ให้แตงโมอีกด้วย แต่ ก ลั บ กันคุณแม่ได้เผยว่า

แม่ไม่ไว้ ใ จ เพื่อน ส นิ ท แตงโมอย่าง แอนนา กับ ฮิปโป ส่วน กระติกนั้นไม่ให้ อ ภั ย แน่นอน

ฮิปโปแม่ยัง โ ก ร ธ เรื่องที่ให้ ห ล อ ก ให้ แม่ไปที่อู่เรือ รวมไปถึงเรื่องการ จั ด ง า น ของแตงโมด้วย แต่ก็ให้อภัยแค่ 50 เปอร์เซนต์

ส่วนแอนนา อยากให้อยู่ นิ่ ง ๆดีกว่า ต่อมา แม่ของแตงโม ได้เผยถึงเรื่องการ เ ยี ย ว ย า ที่คุยกับปอแล้วว่า

อย่างเช่น ถ้าแตงโมอยู่ เล่น ล ะ ค ร ได้ 1ล้านบาท และทำ ง า น ได้ 30 ปี ก็จะ ต ก อยู่ที่ 30 ล้านบาท ยังไม่รวมถึง ง า น ตัวอื่นๆ

รายการ

คุณแม่ กับแตงโม

แม่พนิดา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *