ปิดตำนานนักร้องดัง ศรเพชร ศรสุพรรณ สิ้นแล้ว

สำหรับ นั ก ร้ อ ง ลู ก ทุ่ ง ศรเพชร ศรสุพรรณ เจ้าของ ฉ า ย า หนุ่ม น า เ สี ย ง เ ด็ ด ถูก ชั ก ช ว น เข้า ว ง ก  า ร จาก เลี้ยง กันชนะ

ทำให้มาเจอกับ โ ผ ผิ น ที่ แ ต่ ง เ พ ล ง ให้กับ ศรเพชร จนมี ชื่ อ เ สี ย ง โ ด่ ง ดั ง จากเพลง ข้าวไม่มีขาย และผลงาน เ พ ล ง อื่นๆอีกมากมาย

แถมยังได้รับ ร า ง วั ล นั ก ร้ อ ง ดี เ ด่ น ซึ่งก่อนหน้านี้ช่วงปี 2553 ศรเพชรได้ ป่ ว ย ต้องเข้า รั ก ษ า ตัวที่โรงพยาบาล

และต้องการ เ ลื อ ด จำนวนมากในการ รั ก ษ า เลยต้องเปิดรับ บ ริ จ า ค เนื่องจาก ต ร ว จ เจอ ก้ อ น เ นื้ อที่ ก ร ะ เ พ า ะ อาหาร และมี น้ำ ท่ ว ม ป อ ดร่วมด้วย

ต่อมาปลายปี 2564 ศรเพชร ได้ ป่ ว ย จาก อ า ก า ร อ า ห า ร เป็น พิ ษ ถูกส่งตัวเข้า รั ก ษ า ตัวอีกครั้ง หมอจึงทำการ รั ก ษ า โดยให้ น้ำ เ ก ลื อ

และให้ ก ลั บ ไป พั ก ผ่ อ น ที่บ้าน แต่ อ า ก า ร ไม่ดีขึ้น ก ลั บ ท รุ ด หนัก จนทางครอบครัวต้อง ห า ม ส่ง ICU และต้องใส่เครื่อง ช่ ว ย ห า ย ใ จ

ล่าสุด นับว่าเป็น ก า ร สู ญ เ สี ย ครั้งใหญ่ของวงการ นั ก ร้ อ งลู  ก ทุ่ ง เมื่อทางด้าน ลู ก ช า ย ศรเพชร ได้ออกมา เ ผ ย เรื่องราว ผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว ว่า

คุณพ่อได้ จ า ก ไป อย่าง ส ง บ แล้ว สร้างความ เ ศ ร้ า โ ศ ก เ สี ย ใจ และ ส ะ เ ทื อ น ใจ กับทั้ง ค ร อ บ ค รั ว และคนใน ว ง ก า ร บั น เ ทิ ง เป็นอย่างมาก

งานนี้เหล่า บ ร ร ด า แฟนๆและคน บั น เ ทิ ง ต่างเข้าแสดงความ เ สี ย ใ จ พร้อมทั้งส่ง กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ กับครอบครัว ศรเพชร ศรสุพรรณ อย่างล้นหลาม

โพสต์ของลูก


ศรเพชร

รูปของศรเพชร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *