เจนนี่ เผยสามีเนื้อหอม เตือนเมียน้อย ลั่นระวังถูกสั่งสอน

สำหรับนั ก ร้ อ งลู ก ทุ่ งสาว เจนนี่ ได้หมดถ้าส ด ชื่ น ที่ไม่ว่าจะเ ค ลื่ อ นไ ห วไปทางไหน ก็ก ล า ยเป็นก ร ะ แ สด ร าม่ าอยู่เ รื่ อ ย

ล่าสุด ก็ถูกช า ว เ น็ ตจับผิ ดว่าถูกส า มี นอ ก ใ จ จนต้องแ ต่ งเ พ ล งเ ตื อ นถึงเหล่าเมียน้อย โดยเจ้าตัวเผยว่า

ตนอยากให้ว งก า รเพลงใต้ดูส นุ กขึ้น ไม่ได้ไปโกรธ หรือน้อยใจคนแต่งที่เชียร์ฝั่งเ มี ยน้ อ ยหรือส นั บส นุ น แต่รู้ สึ กว่าตนเป็นนักแ ต่ ง เ พ ล ง

และตนมี สา มี ก็ควรที่จะทำอ ะ ไ ร สักอย่างที่เ ชี ย ร์เ มี ยห ล ว งบ้าง ก็เลยจัดเลย อยากจะแ ส ด งศั ก ย ภ า พให้ฝั่งเ มี ยน้ อ ยดูว่า

การเป็นเ มี ย น้ อ ยมันไม่ถู ก ต้ อ ง สมควรถูกต บสั่ ง ส อ นหรือเปล่า ในส่วนเรื่องส า มีที่เนื้อหอม เพราะความที่มี ชื่ อ เ สี ย ง ขึ้น ก็จะมีผู้หญิงเข้ามาทัก มาอ่ อ ย

เลยทำให้ดึ งเข้าเ พ ล งได้อีกว่า ใครที่จะมาเป็นเ มี ย น้ อ ย ร ะ วั งถูกต บ สั่ ง ส อ น ด้วยตอนแรกตนไม่เคยมั่ น ใ จ ตัวเอง

คิดว่าตนไม่ดีพอ รู้ สึ กด้ อ ยกว่า เลยบอกกับเขาว่า อย่าเ จ้ า ชู้นะ รับไม่ได้ ต้องเ สี ย ใ จแน่ๆ เดี๋ยวก็มีคนมา ด่ าอีก

ทางนั้นเลยว่า ไม่ต้องมา สั่ ง เพราะไม่มี ผู้ ช า ยคนไหนเ ลิ กเ จ้ า ชู้ เพราะผู้หญิงสั่ง ถ้าจะเ ลิ กก็จะเ ลิ กเอง แล้วเขาก็เ ลิ ก ไปเอง

ครอบครัว

คร

หนุ่มยิว กับ สาวเจนนี่

เจนนี่ รัชนก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *