มิสแกรนด์กาญจน์ ได้มงปุ๊ปจ่ายเงินปั๊ป เผยความรู้สึก หลังค้างค่าเทอม 3 ปี

จากการป ร ะก ว ดมิ สแ ก ร น ด์กาญจนบุรี 2023 รอบตั ด สิ นที่ศ า ล า 60 พ ร ร ษ า มหาราช เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ที่ผ่านมา

โดยมีผู้เข้าร่วมป ร ะ ก ว ดบนเ ว ที จำนวน 8 คน และผ ลปร ะก ว ดมง ลง ที่ น้องอายตา น.ส. อารยา เยื่องเสือ อายุ 20 ปี

ล่าสุดทางด้าน น้องอายตา อารยา มิ สแ ก ร น ด์กาญจนบุรี 2023 ได้เผยภาพขณะนำเ งิ นไปจ่ า ยค่าเทอม ผ่านทางเ ฟ ซ บุ๊ คส่วนตัว ระบุว่า

จ บ แ ล้ วนะทุกคน อายตามาพร้อมวุ ฒิการ ศึ ก ษ า หลังที่ค้ า งค่าเ ท อ มมาเกือบ 3 ปี ได้มงปุ๊ ป จ่ายเ งิ นปั๊ป หลังจากที่สู้ชี วิต มานาน

ขอบคุณ แม่นิ นภัสนันท์ สำหรับโอ ก า สและตำ แ ห น่ ง พร้อมเรียนต่อแล้ว ทำเอาน้ำ ต า ไ ห ลเลย วันนี้ทำได้แล้วนะพ่อกับแม่

พร้อมทั้งข อ บคุ ณแม่ริต้า และพี่ๆสื่ อทุกคน กับการแ น ะ นำ การป รั บลุ ค หรือ การใช้ชี วิ ตในกอง ทำให้ป ร ะ ส บความสำ เ ร็ จ

ต่อมาทางด้าน นางนภัสนันท์ ผู้อำ น ว ยการกองป ร ะ ก ว ด มิสแ ก ร น ด์กาญจนบุรี ได้แ ช ร์โพสต์ของ อายตา อารยา ที่ว่า ดี ใ จและยิ น ดีกับลูกสาว

เ ต็ ม ใ จเป็นส่วนหนึ่งในความสำ เ ร็ จ พร้อมรับเ ด็ กดี ไม่ดื้ อ อ่อ น น้ อ มเข้ามาเป็นครอบครัว งานนี้หลายคนต่างเข้าไปค อ มเ ม้ นต์

แ ส ด งความยิ น ดีและให้กำ ลั ง ใ จอย่างล้นหลาม อย่างไรก็ตาม น้องอายตา ได้เป็นตั วแ ท นของจังหวัดกาญจนบุรี เข้าป ร ะก ว ดเ ว ทีมิ สแ กร น ด์ไทยแลนด์ 2023

ohv’vkp9k

โพสต์ดังกล่าว

อายตา อารยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *