เจมส์ จิ รับตกใจ หลัง แอน ทองประสม พลาดถูกเป้า

สำหรับ พ ร ะเ อ ก หนุ่มห น้ า ใ ส อย่าง เจมส์ จิรายุ ย อ ม รั บว่าต ก ใ จนิดหน่อย หลังถูกผู้ จั ดคนสวย แอน ทองประสม

ที่ส อ นท่ าค า ดิโอ แต่พ ล า ดท่ า มื อไปโดนเ ป้ าแบบเต็มๆ ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า ตนอยากจะ อ อ ก กำ ลั งก า ย

ก็ไปเล่นค าดิ โ อกั น แต่พอเล่นเสร็จ ก็ยืดเ ตรี ยมก ลั บบ้าน ตนอยากจะล อ งตี ลั ง ก าสักครั้งหนึ่งในชี วิ ต

ด้านแอนจึงบอกว่าให้เ ริ่ มต้นที่ห กสูงก่อน แล้วค่ อ ยไ ล่ไปตามสเ ต็ ป จากนั้นก็ก ล า ยเป็นค ลิ ปดังกล่าว

ที่หนุ่มเจมส์มาลงโ ซเ ซี ย ล ทำเอาสาวแอน เข้ามาเ ม้ น ต์ทั น ทีว่า พี่มองเจมส์เ ห มื อ นเ ดิ มไม่ได้แล้ว ซึ่งด้านหนุ่มเจมส์ย อ มรั บก็ต ก ใ จเล็กน้อย

ล่าสุดด้านเจมส์เผยว่า เ ห ตุ ก า ร ณ์ที่เกิดขึ้น ตนมองเป็นเรื่อง ต ล ก และก่อนจะนำมาโ พ ส ต์ก็ก ลั วพี่แอนจะเ สี ย ห า ย

แต่อย่างไรก็ตาม ตนก็ยังม อ งหน้าพี่แอนได้เห มื อ นเดิม แค่หลังจ า ก วันนั้นไม่ได้เจอพี่แอนอีกเลย

พร้อมทั้งว่าแบบติ ดต ล กว่า ถ้าจะไป อ อก กำ ลั งกายอีกจะไม่ให้พี่แ อ นแล้วส อ นแล้ว

เจมส์ กับ แอน

เจมส์ จิ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *