นิว เผยโมเม้นต์ นาว ตีระนาดอวยพรวันเกิด

ทางด้านพ ร ะ เ อ กหนุ่ม นิว วงศกร เผยว่าวั น เ กิ ดเมื่อปลายธันวาคมที่ผ่านมานั้น ทำเอาตนทั้งเ ซ อ ร์ ไ พ ร์และอึ้ งมาก

เนื่องจากแ ฟ น ส า ว นาว ทิสานาฎ ได้ตีร ะน า ด อ ว ยพ รให้ และด้านหนุ่มนิว ได้เผย ถึ งความน่ ารั กของนาว

ด้วยความที่เป็นเด็กน า ฏศิ ล ป์ และเคยตี ร ะ น า ด พร้อมกับได้ ร ะ น า ดตัวเก่าที่เคยเรียนก ลั บมา

เลยล อ งซ้ อ ม ตนก็เลยให้ล อ งตีให้ดู มันก็แ ป ล กดี แต่ไม่ได้มีการรำ เพราะถ้ารำด้วยตี ร ะ น า ดด้วย ต้องแ ป ล กแน่ๆ

ส่วนเรื่องข อ งข วั ญที่ให้กัน ก็มีซื้ อเ สื้ อ ยื ดให้ เป็นตัวที่เขาอยากได้ ไม่ได้พิเ ศ ษ อ ะ ไ ร ไม่อยากซื้อของที่ร า ค าแพง

เพราะตั้ ง ใ จว่าจะต้องป ร ะ ห ยั ด เ งิ น จากนั้นหนุ่มนิวได้เผยถึงเรื่องแ ฟ น ส า วที่จะไปเรียนต่อ ว่า

ตนนั้นเ ค ลี ยร์คิ วงานแล้ว เพื่อที่จะได้ไปส่ งถึ งที่ก็ย อ ม รั บว่าเ ป็ นห่ ว งทุกๆอย่าง

แต่เชื่อว่าเขาทำได้แ น่ น อ น ทุกอย่างมันย่ อ มมีก้ า วแ ร ก ไม่มีใครเคยทำมาตั้ ง แ ต่เ กิ ด

สาวนาว

หนุ่มนิว

นิว กับ นาว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *