เปิดภาพของโปรด โร่เซ่ BLACKPINK

สำหรับนั ก ร้ อ งวงเกิร์ลก รุ๊ ปชื่อดังเ ก าห ลีใต้ อย่าง BLACKPINK ที่มีส ม า ชิ ก จีซู, เจนนี่, โรเซ่ และ ลิซ่า

ได้มา ทั ว ร์ค อ นเ สิ ร์ ตที่ไทย จัดขึ้นที่สนามศุ ภ ช ล า ศั ย ในวันที่ 7-8 มกราคมที่ผ่านมา

ซึ่งเหล่าชาว บ ลิ๊ ง ค์ ทั้งหลาย ต่างแ ห่ไปชมค อ น เ สิ ร์ตแ น่ นสนามทีเดียว

ทั้งนี้ได้มีการเผยความเ ค ลื่ อ นไหวผ่านทางโ ล กอ อ นไ ลน์

ซึ่งทางด้าน โรเซ่ BLACKPINK หนึ่งในส ม า ชิ กของวง ได้โพสต์ภาพมะม่วง น้ำปลาหวาน ผ่านทางไอจี ส ตอ รี่

ที่ระบุว่าข้อความภ า ษ าอังกฤษ แ ป ลเป็นไทยว่า ของ โ ป ร ดที่ต้องกินในก รุ งเ ท พ

เมื่อโพสต์ดังกล่าวเ ผ ยแ พ ร่ออกไป ทำให้หลายคนต่างค า ดเ ด าว่า โพสต์ดั ง กล่ า วของโร่เซ่

จะทำให้ม ะ ม่ ว งกับน้ำป ล าหวานนั้น น่าจะ ข า ยดีขึ้นและทำให้ต่ าง ช า ติรู้จั กมากขึ้น

จากไอจี

สาวโร่เซ่

โร่เซ่ BLACKPINK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *