ลีน่าจัง ฝากถึงอั้ม ให้คิดดีๆ อภัยกันได้ ไฮโซพก

สำหรับข่าวช็ อ กว ง ก า รต้อนรับปีใ ห ม่ น า งเ อ กดัง อั้ม พัชราภา เลิก ไ ฮ โ ซหนุ่มพก พรประภา

โดยฝ่ายชายออกมาโพสต์ยุ ติความสั ม พั น ธ์กับสาวอั้มแล้ว เรียกว่า ด้านลีน่าจัง ก็ไม่ พ ล า  ดที่จะร่วมก ร ะแ ส ข่ า วดังกล่าว

ซึ่งได้ออกมาไล ฟ์ ส ดถึงเรื่องนี้ว่า ถ้าอั้มอยากมีไ ฮ โ ซพกเป็นคู่ชี วิ ตต้องคว้าไว้ เนื่องจาก ไ ฮโ ซพกเพิ่งจะ 37 แต่อั้ม 44 แล้ว

หน้า รูปร่างสวย ต้องรีบแต่ง ไม่งั้นจะห ลุ ดมือ เพราะผู้หญิงส มั ยนี้พร้อมแ ย่ งฉ กคนร ว ย ไฮโซพกเป็นคนดี ร ว ย มีธุ ร กิ จจับมื อกับจีน 3 พันล้าน

ชีวิตคู่ท ะ เ ล า ะ กันก็ก ลั บมาคืนดีได้ จะเป็นอ ะ ไ ร การให้อ ภั ยของชีวิตคู่เป็นสิ่งสำคั ญ เพราะ ไ ฮ โ ซพกก็ดูรักอั้ มจริง ให้อั้มไปคิดดีๆ

อั้ม 44 แล้วย ก หู คื นดี แ ต่ ง ง าน มีลูก ผู้ชายดีๆหาไม่ได้แล้ว อีกอย่างคนไทยรักอั้มทั้งป ร ะเ ท ศ เพราะอั้มเป็นคนดี น า ง ฟ้า และน า งเ อ กตลอดกาล

จึงอยากให้ทั้งคู่ก ลั บมาคืนดีกัน ไ ฮ โ ซพกก็รักอั้มจริง แต่ถ้าเ ลิ กกัน ก็มีผู้ชายมา จี บอยู่แล้ว แต่จะได้ดีเท่านี้หรือเปล่า

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ลีน่าจัง ยังออกโ ว ย ถึงน า ง เ อ ก ที่ถูก ลื อว่าเป็นมือสาม พร้อมว่า เอ ร้ อ ง ไ ห้ เลย เพราะเรื่องอั้มด้วย

ลีน่าจัง

อั้ม พก

สาวอั้ม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *